• news.cision.com/
  • Axfood/
  • Extra bolagsstämma i Axfood AB godkänner styrelsens förslag till konvertibel- och optionsprogram samt återköp av aktier

Extra bolagsstämma i Axfood AB godkänner styrelsens förslag till konvertibel- och optionsprogram samt återköp av aktier

Report this content

Extra bolagsstämma i Axfood AB godkänner styrelsens förslag till konvertibel- och optionsprogram samt återköp av aktier Vid en extra bolagsstämma i Axfood AB idag godkändes styrelsens förslag att emittera ett konvertibelt förlagslån att tecknas av medarbetare inom koncernen i Sverige, samt att emittera skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier i Axfood. Optionsrätterna ska överlåtas till 16 ledande befattningshavare inom Axfood-koncernen. De huvudsakliga villkoren för emissionen av det konvertibla förlagslånet är: * Lånet uppgår till högst 140 miljoner kronor och löper från den 22 januari 2001 till och med den 20 april 2006. Lånet löper med en årlig ränta om 12 månaders STIBOR med avdrag för 1,0 procentenhet. * Anmälningsperiod för programmet är från och med den 15 november till den 28 november 2000. Likviddag är den 22 januari 2001. * Varje medarbetare har rätt att teckna sig för högst 127.500 kronor vardera i poster om 8.500 kronor. Samtliga garanteras att få teckna 2 poster. * Konverteringskursen fastställs till 114 procent av den genomsnittliga börskursen på aktien i Axfood under perioden 15 till 21 november 2000. Utspädningseffekten beräknas till maximalt 2,8 procent av aktiekapital och röster. De huvudsakliga villkoren för teckningsoptionerna är: * Maximalt 427.500 teckningsoptioner kan komma att emitteras. De personer som kommer att omfattas av erbjudandet ska ha rätt att förvärva 17.500- 60.000 optioner beroende på befattning mot erläggande av marknadsmässig ersättning fastställd av Handelsbanken Investment Banking. * Varje teckningsoption ska berättiga till nyteckning av en aktie under perioden 22 november 2003 - 21 augusti 2004 till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 120 procent av den genomsnittliga betalkursen under perioden 15-21 november 2000. * Anmälningsperiod för programmet är 15 - 28 november 2000 och likviddag är den 20 december 2000. * Aktiekapitalet ökar vid fullt utnyttjande av optionsrätter med 2,1 miljoner kronor. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under programmet motsvarar 0,8 procent av kapital och röster. Den extra bolagsstämman bemyndigade också styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier om högst 1.600.000 att användas som likvid i förvärvet av butikskedjan HP Billigt och Nära. Förvärv av aktier sker på OM Stockholmsbörsen. För ytterligare information kontakta: Göran Ennerfelt, styrelseordförande Axfood AB, tel. 08-701 61 00 Mats Jansson, vd och koncernchef, tel. 08-700 66 30, mobil 070-569 48 11 Lars Nilsson, vice vd och ekonomi- och finansdirektör, tel. 08-700 66 30, mobil 070-569 66 33 Axfood AB är ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Axfood bildades genom samgående mellan Hemköp och D&D Dagligvaror samt förvärv av Spar i Sverige, Spar Inn Snabbgross och Spar Finland. Bolaget bedriver parti- och detaljhandel med ett antal varumärken som Hemköp, Axfood Lågpris (ex Willys), Spar, Vivo och Tempo. Den konsoliderade årsomsättningen beräknas till cirka 30 miljarder SEK. Antalet årsanställda är cirka 8000. Bolaget omfattar drygt 1000 butiker i Sverige, varav 250 är hel- eller delägda. De övriga drivs av fristående handlare knutna till bolaget genom avtal. Axfood har cirka 330 butiker i Finland, varav 85 är delägda och övriga drivs av fristående handlare. Marknadsandelen i Sverige är närmare 20% och i Finland cirka 10 procent. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens A-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00510/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar