Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari-30 juni 2003

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 · Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. · Rörelseresultatet för perioden januari-juni uppgick till 518 Mkr (450). I årets rörelseresultat ingår reavinst från försäljning av fastigheter med 110 Mkr (25). · Fortsatt positiv utveckling för Willys, partihandeln samt EMV och centrala inköp. · Resultatet efter skatt uppgick till 335 Mkr (260). · Resultatet per aktie uppgick till 6,29 kronor (4,88). Nyckeltal april-juni jan-juni jan-dec Mkr 2003 2002 2003 2002 2002 Nettoomsättning 8.544 8.207 16.500 16.19 33.115 7 Rörelsemarginal, % 1 2,4 2,6 2,5 2,6 3,0 Rörelseresultat 2 312 216 518 450 1.023 Resultat efter finansiella poster 291 190 476 395 919 Resultat efter skatt 207 130 335 260 625 Resultat per aktie, kr 3,88 2,44 6,29 4,88 11,75 Soliditet, % - - 27,0 19,2 24,6 Räntabilitet på sysselsatt - - 32,9 21,2 28,7 kapital, % Räntabilitet på eget kapital - - 45,4 34,6 43,1 efter skatt, % Substansvärde per aktie, kr - - 33,08 24,86 31,81 1) Rörelsemarginal exklusive reavinster från fastigheter. 2)I rörelseresultatet för 2003 ingår resultat från försäljning av Axfood Fastigheter med 110 Mkr och 2002 ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr för första halvåret och 37 Mkr på helår. För ytterligare information vänligen kontakta: Mats Jansson, Koncernchef och Verkställande direktör, 08-553 998 10, mobil 070-569 48 11. Lars Nilsson, vVD och chef Ekonomi och Finans, 08-553 998 11, mobil 070-569 66 33. Bodil Eriksson, vVD och chef Information och IR, 08-553 998 17, mobil 070-629 66 34. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030723BIT00270/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030723BIT00270/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar