Nomineringskommitté

Axfood AB:s huvudägare har utsett en nomineringskommitté med uppgift att framlägga förslag om antal styrelseledamöter och styrelsens sammansättning vid bolagsstämman den 23 april 2003.

Nomineringskommittén har följande sammansättning:

Hans Dalborg, ordförande Antonia Ax:son Johnson Lars Otterbeck Inge Bäckström

Axfoods styrelseordförande, Göran Ennerfelt, är adjungerad till nomineringskommittén.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar