Nomineringskommitté

Report this content

Axfood AB:s huvudägare har utsett en nomineringskommitté med uppgift att framlägga förslag om antal styrelseledamöter och styrelsens sammansättning vid bolagsstämman den 23 april 2003.

Nomineringskommittén har följande sammansättning:

Hans Dalborg, ordförande Antonia Ax:son Johnson Lars Otterbeck Inge Bäckström

Axfoods styrelseordförande, Göran Ennerfelt, är adjungerad till nomineringskommittén.

Prenumerera

Dokument & länkar