Ny vice VD i börsnoterade Axfood

Axfood AB har rekryterat Anders Nyberg till ny vice VD i koncernen med ansvar för detaljhandelsutveckling. Anders Nyberg kommer att ingå i Axfoods koncernledning och kommer närmast från posten som vice VD för ICA-handlarnas AB.

Anders Nyberg får som detaljhandelsutvecklingschef det övergripande ansvaret för etable-rings-, koncept- och tillväxtstrategi inom Axfood AB. Koncernen genomgår en omstruktu-rering där en mångfald butikskoncept renodlas i sex varumärken: Hemköp, Axfood Lågpris, Axfood Direkt som samlar koncernens e-handel samt tre franchisingkoncept: Vivo, Spar och Tempo. Anders Nyberg blir central i omdaningen och utvecklingen av dessa sex butikskoncept.

– Anders Nyberg har en mycket stark bakgrund inom detaljhandeln. Hans erfarenhet från strategisk affärsutveckling såväl inom som utanför Sverige samt operativt ansvar för olika butikskoncept passar Axfood som hand i handske, säger Mats Jansson, VD för Axfood AB.

– Axfood ska utveckla och förstärka befintliga butikskoncept, vi har lagt fast att koncernen ska expandera i Norden de närmaste åren. Förändringstakten kommer att bli hög och Anders blir en viktig motor i det arbetet, avslutar Mats Jansson.

Anders Nyberg tillträder posten som vice VD och detaljhandelsutvecklingschef den 1 februari 2001.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar