Ny vice VD i börsnoterade Axfood

Report this content

Axfood AB har rekryterat Anders Nyberg till ny vice VD i koncernen med ansvar för detaljhandelsutveckling. Anders Nyberg kommer att ingå i Axfoods koncernledning och kommer närmast från posten som vice VD för ICA-handlarnas AB.

Anders Nyberg får som detaljhandelsutvecklingschef det övergripande ansvaret för etable-rings-, koncept- och tillväxtstrategi inom Axfood AB. Koncernen genomgår en omstruktu-rering där en mångfald butikskoncept renodlas i sex varumärken: Hemköp, Axfood Lågpris, Axfood Direkt som samlar koncernens e-handel samt tre franchisingkoncept: Vivo, Spar och Tempo. Anders Nyberg blir central i omdaningen och utvecklingen av dessa sex butikskoncept.

– Anders Nyberg har en mycket stark bakgrund inom detaljhandeln. Hans erfarenhet från strategisk affärsutveckling såväl inom som utanför Sverige samt operativt ansvar för olika butikskoncept passar Axfood som hand i handske, säger Mats Jansson, VD för Axfood AB.

– Axfood ska utveckla och förstärka befintliga butikskoncept, vi har lagt fast att koncernen ska expandera i Norden de närmaste åren. Förändringstakten kommer att bli hög och Anders blir en viktig motor i det arbetet, avslutar Mats Jansson.

Anders Nyberg tillträder posten som vice VD och detaljhandelsutvecklingschef den 1 februari 2001.

Prenumerera

Dokument & länkar