Två Willys i Luleå

Willys har beslutat att behålla den befintliga butiken i hamnen trots att man öppnar en helt ny butik på Storheden i februari. Det är i första hand senaste årets positiva utveckling som ligger till grund för beslutet.

– Många av våra kunder i Luleå har uttalat en önskan om att butiken i hamnen ska få vara kvar. Det och senaste årets positiva försäljningsutveckling har bidragit till att vi satsar på två butiker i Luleå, säger Anders Strålman VD Willys AB.

Willys planerar att öppna butiken på Storheden under senare delen av februari. Marknadsläget i Luleå bedöms idag vara sådant att kundunderlaget och efterfrågan räcker till för två lågprisbutiker av Willys karaktär.

Willys är lågprisbutiker med ett brett utbud av varor. Butikerna har ett sortiment på cirka 7 000 artiklar vilket täcker 95 procent av konsumenternas årliga livsmedelsinköp. Willys satsar speciellt på färskvaror som frukt och grönt, charkuteri- samt mejerivaror.

Huvudskälet till att prisnivån i Willys kan hållas så låg är att butikerna drivs med hög effektivitet till låga kostnader. Effektiviteten uppnås bl a genom inköp av stora volymer av koncerngemensam inköpsorganisation. Kunderna plockar oftast varorna direkt från pall i butiken.

Willyskedjan omfattar drygt 80 butiker runtom i Sverige varav ett tiotal butiker fortfarande verkar under varumärket Exet/Matex. Målet är att etablera en homogen Willyskedja.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar