ÅRETS AXISPRIS FÖR UTVECKLING AV BASBAND I BLUETOOTH

Prisutdelningen sker i samband med examenshögtiden i Allhelgonakyrkan i Lund och prissumman, 50 000 kr får delas av de båda nyblivna civilingenjörerna. I examensarbetet "A software implementation of the Bluetooth baseband" har de tagit fram en plattform som själv etablerar basbandsuppkoppling i realtid mellan olika Bluetoothenheter. - Att få det prestigefyllda Axispriset är en stor ära och en utomordentlig bekräftelse på att vi har gjort ett bra arbete, säger Mats Fridén. Lundaföretaget Axis Communications instiftade priset 1996 för att uppmuntra till studier och forskning inom området högintegrerade datorsystem. Axispriset delas ut till den eller de studenter vid Lunds Tekniska Högskola som genom kunskap och kreativitet, både när det gäller tekniska innovationer och praktiska eller ekonomiska frågor, presterar det bästa examensarbetet inom detta teknikområde. I juryn finns professor Lars Philipson, Institutionen för Informationsteknologi vid Lunds Tekniska Högskola, professor Gunilla Jönson, Institutionen för Designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola, civilingenjör Kenny Ranerup, Switchcore AB, civilingenjör Stefan Lundberg, Axis Communications och civilingenjör Niklas Morberg, Axis Communications. "Vinnarna har genom att gå långt utöver den givna uppgiften bidragit till att ge nya insikter i Bluetooth-teknologin som just nu blir föremål för stora internationella satsningar. Det komplexa kommunikationsprotokollet har på ett effektivt sätt delats upp i samverkande hård- och mjukvara. Lösningen sträcker sig avsevärt utanför de standardfall som behandlas i utbildningen vilket visar på djup förståelse inom området, lyder juryns motivering. Förutom den rent tekniska lösningen bedömer juryn också aspekter som att lösningen ska vara praktiskt och ekonomiskt genomförbar och ha en marknad. - På Axis är vi stolta över att än en gång få ge priset till två talangfulla ingenjörer. Mats Fridén och Frederik Bjorne har i sitt examensarbete tagit fram en plattform som kommer att möjliggöra en betydligt snabbare utveckling av framtida versioner av Bluetooth. Det ligger helt i linje med den utveckling mot trådlösa Internetlösningar med Bluetooth-teknik som vi själva driver inom Axis, säger Bengt-Arne Molin, Chief Technology Officer, Axis Communications. Fakta om Bluetooth * En ny teknologi för trådlös radiokommunikation som automatiskt ansluter exempelvis mobiltelefoner, bärbara datorer, skrivare och kameror som kommer i närheten av varandra. * Det är ett litet chip, som till en början är 300 kvadratmillimeter. * I chipet finns mikroprocessor, flashminne, SRAM-minne, radiokretsar och en liten antenn. * Klarar datakommunikation upp till 1 Mbit/s. * Hemelektronikindustrin använder också Bluetoothtekonologin för att koppla ihop enheter som PC, tv, video, satellitmottagare, och kylskåp. * Bakom tekniken står ett konsortium med bland annat; Ericsson, IBM, Intel, Nokia, Toshiba och ytterligare 200 företag.

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar