Axis: Ändrat datum för publicering av delårsrapport samt inbjudan till telefonkonferens

Axis delårsrapport kommer att publiceras torsdagen den 10 juli cirka klockan 10.00 i stället för, som tidigare aviserats, torsdagen den 17 juli.

Telefonkonferens med Axis verkställande direktör äger rum samma dag kl. 11.00 Telefonnummer: +44 20 7162 0185 Passord: Axis Communication AB Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på: www.axis.com/corporate/investor/swe/ under rubriken "Delårsrapporter och presentationer", cirka klockan 10.30. En inspelad version av telefonkonferensen kommer att vara tillgänglig i 5 arbetsdagar på +44 20 8288 4459, accesskod: 442942 För mer information vänligen kontakta: Anne Rhenman, Director, Investor Relations & Corporate Communications, Axis Communications Telefon: + 46 708-90 18 29, E-post: anne.rhenman@axis.com

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar