Axis: Säljer tomtfastighet i Lund

Skriver ner innehavet i nBand till noll

Axis meddelade idag att bolaget i samband med förestående flytt sålt en tomtfastighet i Lund. Köpeskillingen uppgår till drygt 13 miljoner kronor. Försäljningen kommer inte att medföra någon positiv påverkan på Axis resultat då bolagets planerade flytt också innebär merkostnader. Efter att nBand inte lyckats säkerställa sin fortsatta finansiering kommer bolaget att avvecklas. Detta innebär, som tidigare aviserats i Axis delårsrapport för tredje kvartalet, att Axis skriver ner sitt innehav i nBand till noll. Axis innehav i nBand har tidigare bokförts till ett värde av 32 miljoner kronor. För information vänligen kontakta: Anne Rhenman, Head of Corporate Communications and Investor Relations, Axis Communications Telefon: + 46 708-90 18 29, E-post: anne.rhenman@axis.com Jörgen Lindquist, CFO, Axis Communications Phone: + 46 42 272 28 08, E-mail: jorgen.lindquist@axis.com

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar