AXIS Bokslutskommuniké 2002

Kraftigt förbättrad lönsamhet i svag marknad

- Koncernens nettoomsättning för jämförbara enheter uppgick under räkenskapsåret 2002 till 670 Mkr (676) - Rörelseresultatet för jämförbara enheter förbättrades med 123 Mkr till 40 Mkr (-83) - Video visade en omsättningstillväxt med 26 procent och är nu det enskilt största produktområdet - Styrelsen föreslår en utdelning om 0,15 kronor per aktie Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk. Bokslutskommuniké 2002 För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Ragnarsson, verkställande direktör, telefon: 046-272 18 00, Jörgen Lindquist, CFO, 0708-90 18 08 eller Anne Rhenman, Director, Investor Relations & Corporate Communications, telefon: 0708-90 18 29, e-post: anne.rhenman@axis.com

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar