Axis Communications först i Europa med nytt serverkoncept

Axis lanserar nu en ny server som löser fildelnings- och lagringsbehov för företag och projektgrupper till en betydligt lägre kostnad än NAS 100 IDE kliver Axis in på enmed traditionella servrar. Med AXIS StorPoint starkt växande marknad som IDC värderar till 6,7 miljarder US-dollar år 2003. Servern blir ett naturligt komplement till Axis övriga utbud och är till exempel idealisk för att lagra dokument och bilder från Axis dokumentservrar och nätverkskameror. Servern vänder sig till en kundgrupp som Axis redan känner väl. Axis nya server är en så kallad NAS-server (Network Attached Storage). Det är en enklare server som är specialanpassad för fildelning och lagring. Det betyder förutom en lägre investeringskostnad också enklare underhåll och snabbare installation - NAS-servern kan enkelt anslutas till, och integreras i, befintliga nätverk till en bråkdel av kostnaden för en traditionell filserver. För slutanvändaren blir lösningen billig. Den kan kosta mellan 8 000 och 20 000 kronor beroende på lagringskapaciteten som kan gå upp till 200 gigabyte. Axis NAS-server är mycket lämpad för att lagra stora mängder bilder eller dokument, och utgör därför ett komplement till Axis övriga produktsortiment med nätverkskameror och dokumentservrar. Andra typiska tillämpningar är lagring av projektinformation och back-up för mindre företag. Analytikerföretaget IDC förutser att marknaden för NAS-servrar växer till 6,7 miljarder US-dollar år 2003 jämfört med dagens 850 miljoner. - Axis har utvecklat en produkt med stor flexibilitet och vi har höjt ribban i branschen med våra möjligheter till integration i befintliga nätverk. Produkten är också en naturlig utveckling av Axis CD/DVD-server där 150 000 enheter finns i drift hos användare idag, säger Fredrik Nilsson, chef för Axis Storage Division. Axis är det första europeiska företaget på denna snabbt växande marknad där övriga konkurrenter finns i USA. Många av Axis kunder finns i det så kallade workgroup-segmentet som IDC bedömer ha störst tillväxt. För ytterligare information, kontakta Fredrik Nilsson, chef Axis Storage Division Telefon: 0708- 90 18 06 E-post: fredrik.nilsson@axis.com Per Zetterquist, Cross Information Telefon: 070-519 04 75 E-post: per.zetterquist@crosscom.se

Dokument & länkar