AXIS COMMUNICATIONS OCH SENSORMATIC I SAMARBETE OM NYA ÖVERVAKNINGSMÖJLIGHETER ÖVER IP-BASERADE NÄTVERK

Sensormatic Electronics Corporation, ledande aktör på den globala säkerhetsmarknaden, lanserar Video Server, en browser-baserad videoserver som kan leverera videobilder och larm över Ethernet nätverk, Internet och vanliga telefonnätet. Den nya produkten är utvecklad tillsammans med Axis Communications i Lund. Produkten gör traditionella övervakningsbilder från video omedelbart tillgängliga för alla auktoriserade användare på ett TCP/IP nätverk. Video Serven börjar distribueras under hösten 2000. Video Server kan integreras inom befintliga, slutna övervakningssystem för att omvandla dem till öppna system. Via en standard webb-browser, som exempelvis Internet Explorer eller Netscape, blir bilder och larmsignaler därmed tillgängliga för användare över nätet. Med AXIS ThinServer teknologi som grund kan Video Server leverera såväl videobilder som larminformation och kontrollmöjligheter till samtliga fjärranvändare. Dessutom kan Video Server konfigureras så att andra än säkerhetspersonalen får tillgång till innehållet. För att säkerställa fjärrkontroll kan Video Server även integreras med samtliga multiplexer- och dome-produkter som erbjuds av Sensormatic. – Video Server kombinerar Axis spetskompetens avseende nätverksprodukter med Sensormatics omfattande expertis inom video management, säger Ron Nieman, vVD på Sensormatics Video Systems Division. – Vår gemensamma styrka gör detta till en mycket stark produkt, väl anpassad för den europeiska marknaden. Den utgör ett perfekt komplement till våra existerande lösningar, menar John P Smith, vVD för Sensormatic EMEA Operations. – Vi är väldigt stolta över att Sensormatic valt Axis-teknik som bas för denna produkt. Lösningen kommer att innebära stora fördelar för Sensormatics kunder, som med denna teknologi kan möta framtidens krav, säger Anders Laurin, chef för kameradivisionen på Axis Communications.

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar