Axis Communications rekryterar nyckelmedarbetare och stärker satsningen på eBusiness

Axis Communications, noterat på Stockholmsbörsens O-lista och ett ledande företag inom nätverksanslutningar och mobila Internetlösningar, stärker sin organisation med följande personer: Jörgen Lindquist - ekonomichef Jonas Hansson - chef för eBusiness Anne Rhenman - chef för koncerninformation och investerarrelationer I samband med Anne Rhenmans tillträde utses Brigitte Salmi, tidigare t.f. chef för marknadskommunikation och information, till chef för varumärkesstrategi och marknadsföring. Jörgen Lindquist är född 1965 och har civilekonomexamen från universitetet i Lund och Växjö. Han har tidigare haft olika controllerbefattningar inom Perstorpkoncernen och jobbade senast som ekonomidirektör för Åkerlund & Rausing. Jonas Hansson är född 1967 och civilingenjör, med journalistutbildning. Han kommer närmast från Netch Technologies, där han var vice VD. Anne Rhenman är född 1957 och utbildad i marknadsföring och kommunikation på RMI-Berghs. Hon har en mångårig erfarenhet som konsult och projektledare inom marknadskommunikation, IR och PR. Närmast kommer Anne från Cross Information, där hon varit seniorkonsult och operativ chef. Brigitte Salmi är född 1959 och har en Bachelor of Science i Marketing Management. Brigitte har arbetat på Axis sedan 1996 och jobbade tidigare internationellt för såväl IBM som Microsoft. För ytterligare information var vänlig kontakta: Per Zetterquist, Cross Information, telefon 070-519 04 75 eller per.zetterquist@crosscom.se

Dokument & länkar