AXIS Delårsrapport januari-mars 2003

Avvaktande marknad påverkade försäljningen

* Koncernens nettoomsättning uppgick under första kvartalet till 153 Mkr (164). * Rörelseresultatet uppgick till 0,6 Mkr (11). * Fortsatt omsättningstillväxt inom produktområdet Video som ökat med 18 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Hela pressmeddelandet inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: Delårsrapport januari–mars 2003 För ytterligare information vänligen kontakta: Ray Mauritsson, verkställande direktör, telefon: 046-272 18 00, Jörgen Lindquist, CFO, 0708-90 18 08 eller Anne Rhenman, Director, Investor Relations & Corporate Communications, telefon: 0708-90 18 29, e-post: anne.rhenman@axis.com

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar