AXIS Delårsrapport januari-september 2002

Ökad vinst och tillväxt

- Koncernens nettoomsättning för jämförbara enheter uppgick under perioden januari - september till 502 Mkr (487). - Rörelseresultatet för jämförbara enheter ökade till 30 Mkr (-91). Rörelsemarginalen uppgick till 6 procent. - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8 Mkr (-59). - Fortsatt god omsättningstillväxt inom produktområdet Video, en ökning med 31 procent jämfört med föregående år. Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk. AXIS Delårsrapport januari–september 200 För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Ragnarsson, CEO, telefon: 046-272 18 00 eller Anne Rhenman, Director, Investor Relations & Corporate Communications, telefon: 0708-90 18 29, e-post: anne.rhenman@axis.com

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar