AXIS Delårsrapport januari-september 2002

Report this content

Ökad vinst och tillväxt

- Koncernens nettoomsättning för jämförbara enheter uppgick under perioden januari - september till 502 Mkr (487). - Rörelseresultatet för jämförbara enheter ökade till 30 Mkr (-91). Rörelsemarginalen uppgick till 6 procent. - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8 Mkr (-59). - Fortsatt god omsättningstillväxt inom produktområdet Video, en ökning med 31 procent jämfört med föregående år. Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk. AXIS Delårsrapport januari–september 200 För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Ragnarsson, CEO, telefon: 046-272 18 00 eller Anne Rhenman, Director, Investor Relations & Corporate Communications, telefon: 0708-90 18 29, e-post: anne.rhenman@axis.com

Dokument & länkar