AXIS Delårsrapport januari-september 2003

Fortsatt videotillväxt på återhållsam marknad

• Nettoomsättningen uppgick under perioden till 460 Mkr (502). • Resultatet efter skatt uppgick till 3 Mkr (31). • Resultatet per aktie uppgick till 0,04 kr (0,45). • Rörelseresultatet uppgick till -3 Mkr (30). • Fortsatt god tillväxt inom produktområdet Video, 17%. • Besparingsprogram om 15 Mkr på årsbasis genomförs under fjärde kvartalet. Pressmeddelandet inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: Delårsrapport januari–september 2003 För ytterligare information vänligen kontakta: Ray Mauritsson, verkställande direktör, telefon: 046-272 18 00, Jörgen Lindquist, CFO, 046-272 18 00 eller Anne Rhenman, Director, Investor Relations & Corporate Communications, telefon: 0708-90 18 29, e-post: anne.rhenman@axis.com

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar