Axis levererar nätverksvideoteknologi till VISICU för förbättrad intensivvård

Axis Communications meddelar att VISICU Inc. har valt videoservrar och ljudmoduler från Axis för att förse det patenterade eICU®- systemet med nätverksvideo och ljudmöjligheter. Installationen är värd omkring 1,1 miljoner USD och ger läkare och sjuksköterskor tillgång till bild- och ljudkommunikation i realtid, via en säker nätverksanslutning.

Axis videoservrar och ljudmoduler gör det möjligt för läkare och sjuksköterskor, specialiserade på intensivvård, att kommunicera med vårdgivare och patienter från ett fjärr-övervakningscenter, en eICU-inrättning. eICU-inrättningen utrustar eICU-teamet med mjuk-och hårdvara och kan därmed övervaka och ge vård till hundratals patienter utspridda över ett stort geografiskt område. "Axis teknologi gör det möjligt för läkare och sjuksköterskor att ha en interaktion i realtid med vårdgivare och patienter på plats", säger Frank Sample, styrelseordförande och koncernchef för VISICU. "Den utmärkta videokvaliteten gör det möjligt för en läkare att observera en patients andningsmönster och utföra detaljerade undersökningar. eICU-systemet, som använder Axis nätverksvideoteknologi, är så framgångsrikt att dödligheten hos patienter i denna typ av övervakningscentra har minskat med så mycket som 27 procent". Tack vare användningen av eICU-teknologin kan en eller två intensivvårdsspecialister och fem ICU-sjuksköterskor ge vård till mer än 200 patienter på en gång, även om patienterna befinner sig på olika sjukhus spridda över ett stort område. I ICU:n är de analoga kamerorna och Axis ljudmoduler monterade i taket i rummet och kopplade till en av Axis videoservrar. Genom att använda Axis videoservrar och ljudmoduler kan intensivvårdspersonal göra virtuella ronder, titta på och prata med patienter och sjuksköterskor på avstånd. Ljudmodulerna ger tvåvägskommunikation till realtidsbilderna och alla bilder samt tillhörande ljud är tillgängliga över en standardwebbläsare i eICU-inrättningen.

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar