Axis nätverkskamera ökar säkerheten hos fransk bankjätte

Axis Communications har fått en order från den franska bankkoncernen Caisse d'Épargne avseende nätverkskameran AXIS 2100. Initialt kommer Axis kameror att installeras i 70 av koncernens bankkontor. Ordervärdet är drygt 70 000 Euro.

När Caisse d'Épargne insåg att deras analoga CCTV-system var för kostsamt, osäkert och hade begränsade tekniska möjligheter fattade de beslutet att investera i en ny lösning. Valet föll på Axis nätverkskamera AXIS 2100 tack vare att den uppfyllde bankens högt ställda krav på kostnadseffektivitet, säkerhet, pålitlighet och kvalitet. Enligt bankens beräkningar blir kostnaden för den nya digitala lösningen mellan 3,5 och 4,9 gånger lägre än att välja en analog lösning, samtidigt som administrationen förenklas och säkerhetsnivån för banken och dess anställda höjs. Dessutom används bankens existerande nätverk vid installationen, vilket medger en kortare implementeringstid och lägre initiala kostnader. Affären är av strategisk vikt för Axis då den visar på företagets förmåga att leverera övervakningslösningar som svarar mot de högt ställda kraven från banksektorn. Caisse d'Épargne är Frankrikes tredje största bankgrupp och omfattar 34 lokala banker med mer än 26 miljoner kunder. Det första kontoret öppnade 1818 och idag har Caisse d'Épargne ca 44 000 medarbetare. För information vänligen kontakta: Anne Rhenman, Director Investor Relations and Corporate Communications, Axis Communications Telefon: + 46 708 90 18 29, E-post: anne.rhenman@axis.com Patrick Tennevin, Marketing Manager France, Axis Communications S.A. Phone+33 (0)6 78 00 12 96, E-mail: patrick.tennevin@axis.com Mr Guy Kleiber, Directeur des Moyens Techniques et Informatiques Caisse d'Epargne, Val de France Orléanais Telefon: + 33 2 38 78 80 05, E-post: guy.kleiber@cevfo.caisse-epargne.fr

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar