Axis öppnar säljkontor och fler nätverksvideoprodukter har installerats i Moskvas tunnelbana

Axis Communications meddelar idag att företaget öppnar nytt säljkontor i Moskva. Intresset för nätverksvideo är stort i regionen och genom att etablera ett lokalkontor stärker Axis sin närvaro på en marknad med utvecklingspotential.
Företaget meddelar även att Moskvas tunnelbana har byggt ut den befintliga installationen där Axis nätverksvideoprodukter ingår, vilket innebär att mer än 3 000 Axisprodukter finns installerade på tågen i Moskvas tunnelbana. Projektet har potential för ytterligare installationer.

Genom öppnandet av kontoret i Moskva stärker företaget sin närvaro i Ryssland. I Ryssland ser man stor potential för nätverksvideo inom främst nybyggnation, men också inom transport och detaljhandeln samt industrin. Affärer på den ryska marknaden har sedan många år utförts från kontoret i Lund.
– Regionen har en stor potential. Den växande marknaden i Ryssland ställer höga krav på säkerhet inom både statlig och privat sektor, säger Ray Mauritsson.

Axis nätverkskameror och videoservrar finns nu installerade på tre av Moskvas tunnelbanas tolv linjer. Nätverksvideoprodukterna ingår i ett integrerat säkerhetssystem som ska öka säkerheten och tryggheten för såväl passagerare som tunnelbanepersonal. Genom fjärranslutning kan man se bilder från tågen i trafik, vilket innebär att säkerhetspersonalen visuellt kan kontrollera larm och snabbt vidta åtgärder. Installationen av videoövervakningssystemet i Moskvas tunnelbana har genomförts av Axis partner systemintegratören Metrokom.

– Jag är mycket glad över att Axis har fått den här nya ordern från Moskvas tunnelbana. Det är en bekräftelse på att de produkter som installerats tidigare håller hög kvalitet och har ändamålsenliga funktioner, säger Ray Mauritsson, VD för Axis Communications.

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar