Axis utreder förutsättningarna för en börsintroduktion

Får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Japan eller Australien.

Styrelsen för och huvudägarna till Axis AB ("Axis") har beslutat att utreda förutsättningarna för en börsintroduktion under år 2000. En börsintroduktion bedöms kunna ge Axis bättre förutsättningar för ytterligare expansion geografiskt och på nya produktområden samt genom förvärv av företag och/eller teknik En börsintroduktion skulle genom noteringen av den egna aktien skapa ett betalningsmedel med ett tydligt marknadsvärde som kan dels användas vid företagsförvärv, dels attrahera kompetent personal som genom incitamentsprogram kan ges möjlighet att ta del av den förväntade värdetillväxten i bolaget. Axis kommer senare att meddela beslut om eventuell börsintroduktion eller annan ägarspridning. Enskilda Securities har utsetts till rådgivare. Om Axis Communications Axis AB tillhör de ledande företagen inom direktanslutning av nätverksprodukter och den framväxande marknaden för internetbaserade, trådlösa tjänster. Företaget ligger i framkant när det gäller utveckling av lösningar för nätverksutrustningar, som gör det möjligt för människor och organisationer att snabbt och enkelt få tillgång till applikationer och tjänster. Axis är ett av världens ledande företag avseende direktanslutna lösningar med egen intelligens, för direkt nätverksanslutning av till exempel skrivare, datalagring och video. Företaget utvecklar nya lösningar på de snabbt växande marknaderna för trådlös och mobil kommunikation. Axis AB grundades 1984 och har idag fler än 500 anställda över hela världen, inklusive dotterbolaget Netch Technology, och omsatte cirka 695 miljoner kronor verksamhetsåret 1999/2000. Huvudkontoret ligger i Lund, och totalt finns 20 kontor på olika håll i Nordamerika, Europa och Asien. Information om Axis finns på http://www.axis.com.

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar