Axis videoservrar till Securitas nya bevakningskoncept i butiker

Axis Communications har slutit ett ramavtal med Securitas i Skandinavien för leverans av nätverksbaserade videoservrar till Securitas visuella larmlösningar. Securitas första produkt inom området heter Trygg Butik och syftar till att butikspersonal ska kunna meddela larmcentralen innan ett brott begås.

Butikspersonal kan påkalla Securitas uppmärksamhet genom att aktivera en bevakningskamera när en situation känns hotfull innan något allvarligt händer. Securitas kan från sin larmcentral övervaka situationen och vidta lämpliga åtgärder utan att butiken utlöst något larm utöver kameran. Securitas avser att utöka konceptet med visuella beslutsstöd även till andra tillämpningar. - Som världens största säkerhetsföretag är vi naturligtvis mycket måna om att hålla hög kvalitet på våra tjänster. Därför har vi gjort en noggrann utvärdering innan vi beslutade oss för leverantör. Axis var det enda företag som klarade våra höga kvalitetskrav för nätverksansluten videoteknik, säger Anders Friborn, Marknadsansvarig, Securitas Larmcentral, Sverige. Lösningen bygger helt på digital teknik och att butikerna har Internetanslutning via bredband eller ISDN. Securitas tjänst TryggButik är ett helt nytt koncept som nu börjar marknadsföras mot Securitas tusentals befintliga butikskunder och nya användare. Idag har Securitas larmcentraler på fem platser med sammanlagt cirka 48 000 larm anslutna bara i Sverige. Mer information om Securitas Trygg Butik finns på Securitas webbplats: www.securitas.se För information vänligen kontakta: Anders Laurin, General Manager, Camera Division, Axis Communications Telefon: 046- 272 20 07, E-post: anders.laurin@axis.com Anne Rhenman, Head of Corporate Communications and Investor Relations, Axis Communications Telefon: 0708-90 18 29, E-post: anne.rhenman@axis.com

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar