Axis vinner pris som en av Sveriges bästa arbetsplatser

Axis Communications har belönats med utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats i kategorin föredömligt arbete för mångfald. Bakom priset står Veckans Affärer, Oxford Research och Great Place To Work Institute. Utmärkelsen är en del av ett EU-initiativ att utnämna de 100 bästa arbetsplatserna i Europa.

Axis belönas för att företaget arbetar med mångfald ur ett brett perspektiv, där mångfald är en av kärnvärderingarna, samt för att företaget fokuserar på individen och individens rätt att vara unik. Dessutom hamnade Axis på 10:e plats i den totala rankingen över Sveriges bästa arbetsplatser. "Ända sedan starten av Axis 1984 har vi systematiskt försökt att bygga en stark företagskultur, baserad på affärsmässig öppenhet med stor respekt för individen. Det är mycket glädjande att vi nu rankats som en av de bästa arbetsplatserna i Sverige", säger Mikael Karlsson, styrelseordförande och grundare av Axis Communications. Axis arbetar aktivt med tesen att mångfald tillför nya idéer och perspektiv, vilket är viktigt för framgång. Medarbetarna uppmuntras att respektera olikheter, ta initiativ, ta ansvar, ifrågasätta, tänka innovativt samt lära sig av sina misstag. Utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplatser delas ut av Veckans Affärer i samarbete med Oxford Research och Great Place Institute. De svenska företagen och organisationerna kommer också att medverka i tävlingen om de 100 bästa arbetsplatserna i Europa. Bedömningarna grundar sig dels på de anställdas åsikter om sin arbetsplats, dels på en utvärdering av organisationskulturen. Syftet med tävlingen är att uppmärksamma särskilt framåtsträvande arbetsplatser i hela Europa, och kommer att genomföras en gång om året. Målet är att höja standarden på arbetsplatserna. Bakom projektet står den Europeiska Kommissionen. I tävlingen deltog 68 företag och organisationer. Utöver priset för mångfald, belönades också arbetsplatser för jämställdhet och livslångt lärande. För ytterligare information, kontakta: Mikael Karlsson, Styrelseordförande, Axis AB Telefon: + 46 272 18 30, E-post: mikael.karlsson@axis.com

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar