Ray Mauritsson ny VD för Axis

Ray Mauritsson har av styrelsen utsetts till ny verkställande direktör med tillträde den 24 februari.

Ray Mauritsson, 40 år, med en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Lunds Tekniska Högskola samt en Executive MBA från EFL i Lund, har varit verksam inom Axis sedan 1995. Ray har under sin tid i bolaget innehaft en rad ledande befattningar och ansvarar för närvarande för Axis globala OEM- och teknologiförsäljning. Vidare har Axis CFO, Jörgen Lindqvist, och Anders Laurin som ansvarar för Axis produkt- och systemförsäljning, utsetts till vice verkställande direktörer i bolaget. "Vi har funnit ett perfekt ledningsteam för att öka takten i genomförandet av Axis strategi med ett tydligt fokus på det växande Video-området", säger Axis styrelseordförande Mikael Karlsson. "Ray har det marknadsorienterade synsätt som, tillsammans med teknisk insikt och internationell erfarenhet, krävs för att fortsätta driva det globala Axis framåt." "Det känns mycket inspirerande att ta över ledningen efter Peter Ragnarsson", säger Axis nye VD Ray Mauritsson. "Axis står idag på en stabil och lönsam grund, jag ser som mitt främsta mål att säkerställa en fortsatt positiv utveckling i enlighet med våra tillväxtstrategier." För information vänligen kontakta: Mikael Karlsson, Styrelseordförande, Axis AB Telefon: + 046 272 18 34, E-post: mikael.karlsson@axis.com Ray Mauritsson, tillträdande VD, Axis AB Telefon: + 046 272 18 34, E-post: ray.mauritsson@axis.com Anne Rhenman, Director Corporate Communications and Investor Relations, Axis Communications Telefon: + 46 708 90 18 29, E-post: anne.rhenman@axis.com

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar