Fastställd fördelning av anskaffningskostnad för Bergman & Beving-aktien

Fastställd fördelning av anskaffningskostnad för Bergman & Beving-aktien Den ordinarie bolagsstämman i Bergman & Beving AB beslutade den 22 augusti 2001 att dela ut samtliga aktier i Addtech AB och Lagercrantz Group AB till aktieägarna i Bergman & Beving AB. Avstämningsdag för denna utdelning var den 30 augusti 2001. De båda bolagen Addtech AB och Lagercrantz Group AB är sedan den 3 september 2001 noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Bergman & Beving AB är fortsatt noterat på Stockholmsbörsens A-lista. De aktieägare som ägde aktier i Bergman & Beving AB per avstämningsdagen den 30 augusti 2001 har vederlagsfritt erhållit nya aktier i Addtech AB och Lagercrantz Group AB. Vid beräkning av realisationsresultat vid framtida försäljning av dessa aktier (i Bergman & Beving, Addtech och Lagercrantz Group) skall anskaffningskostnaden för "gammal" Bergman & Beving-aktie fördelas på samtliga tre "nya" aktier. Bergman & Beving AB har hos Riksskatteverket inlämnat begäran om ett så kallat Allmänt Råd, vilket beskriver hur man skall fördela den ursprungliga anskaffningskostnaden mellan de tre aktierna. Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om fördelning av anskaffningsutgift i allmänna råd, RSV 2001:24. Dessa allmänna råd tillämpas fr o m 2002 års taxering. Bergman & Beving AB lämnar information om RSV:s beslut dels genom annons i dagspress, dels via bolagets hemsida http://www.bb.se Fastställd fördelning av anskaffningskostnad Bergman & Beving AB 38% Addtech AB 35% Lagercrantz Group AB 27% För ytterligare information, se Rikskatteverkets meddelande RSV M 2001:16. Stockholm den 8 november 2001 BERGMAN & BEVING AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/24/20020524BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/24/20020524BIT00190/wkr0002.pdf

Om oss

B&B TOOLS AB tillhandahåller lösningar och produkter inom verktyg och förnödenheter samt inom laboratorieinstrument, diagnostikautrustning och förbrukningsvaror.

Dokument & länkar