Bagium Quality System

Baggium Quality System 2001 BQS rapporten för 2001 är klar. I ett omfattande arbete har Baggershus, Gandalf, Bilbo och Träningsboendet blivit kvalitetsgranskade. Granskningen har genomgått två faser. Den första har inneburit att vi samlat information ur olika perspektiv och den andra har inneburit en analys av materialet. I analysdelen har vi tagit in externa professionella som bildat en Delphigrupp. Den har bestått av: Jonny Nordqvist, (undertecknad) socionom och verksamhetschef Baggium AB Sonia Json Ryen, socionom och utredningschef SDN Tynnered Isabelle Dahlqvist, lärare och utbildningsledare stiftelsen Måseskär Sven Hall, leg psykolog Vuxenpsykiatrin Mölndals sjukhus och Psykologkonsultation Giesela Forsberg-Wallin, socionom och enhetschef på Familjehemscentrum Baggium AB tillika Sekrterare i Delphigruppen. Med i gruppen men frånvarande vid granskningstillfället har varit: Tore Brännberg doktor vid institutionen för Socialt arbetet Weddig Runqvist, skribent, redaktör samt sekreterare för regeringens kommitte´n för hemlösa. Vad ärBaggium Quality System BQS har tagits fram i samarbete med, Dr Tore Brännberg Göteborgs universitet, sociala institutionen. Detta kvalitetsäkringsystem tillämpas på Baggiums alla institutioner samt på Träningsboendeenheten. I BQS väljer vi ut tre perspektiv. Det första kan man kalla elevperspektivet. Här uppskattar vi i vilken utsträckning våra elever förändras. Vårt verktyg i detta perspektiv är en elevenkät samt en enkät där vuxna får uppskatta förändringsprocessen hos den unge inom olika områden. Det andra perspektivet kan man kalla för institutionsperspektivet. Här går vi in och söker återkoppling på hur institutionen fungerar genom enkäter till personal och kund. Finessen med att skilja på elev och institutionsperspektivet är att dessa två i inte nödvändigtvis hänger ihop. Det finns t ex perioder då institution fungerar utmärkt även om två elever nyss har avvikit. Kanske har vi fått ett uppdrag av socialtjänsten att utreda om dessa två elever passar i friare behandlingsformer. Efter avvikelserna kan vi konstatera att dessa behöver en mer skyddad miljö. En annan fördel är att det blir tydligt hur vi som personal kan påverka vårt arbetet. Det är svårare att Akontrollera@ våra elevers förändring. Om vi ser institutionen som ett växthus kan man säga att det vi kan påverka är att växthuset och bevattningen fungerar till 100% men eftersom vi arbetar med människor är det i perioder mer osäkert om våra elever Aväxer@ som individer. Det tredje perspektivet är det sammanfattande perspektivet. BQS ger oss verktyg att mäta vad som har hänt. Det ger oss inte verktyg att veta säkert varför det har hänt. I syfte att fördjupa våra kunskaper i orsakssambanden har vi bildat en Delphigrupp med experter utifrån som känner verksamheten och som tillsammans med oss kan resonera om resultaten av BQS samt hitta nya utvecklingsmöjligheter. Detta tredje perspektiv ger oss rätt verktyg när vi säkerställer kvaliten och analyserar framtida utvecklingsbehov. Jonny Nordqvist VD Baggium AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00130/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00130/bit0002.pdf

Om oss

Baggium AB har idag tre dotterbolag; Baggium Utbildning AB, Baggium Vård & Behandling AB samt Baggium Byggsoft AB. Baggium AB omsätter idag runt 420 miljoner kroner och har drygt 600 anställda. Huvudkontoret finns i Kållered, Göteborg. Våra olika enheter finns runt om i Sverige.

Dokument & länkar