Bahnhofs delårsrapport Q2 2018

NU ÖVER 300 000 PRIVATKUNDER!

Omsättningen uppgick till: 560,2 Mkr (476,8 Mkr)

Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till:
82,9 Mkr (67,3 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 64,6 Mkr (53,6 Mkr)

Resultat efter skatt uppgick till: 40,0 Mkr (40,9 Mkr)

Resultatet före skatt per aktie uppgick till: 0,6 kr (0,5 kr)


Siffror inom parentes avser första halvåret 2017.

Stabil tillväxt och förbättrat resultat!

Under perioden januari till och med juni når Bahnhof-koncernen en ny rekordomsättning på 560 Mkr. Det är en förbättring med 17.5
procent jämfört med samma period år 2017. Samtidigt förbättras även resultatet före skatt (jämfört med samma period år 2017) med 11 Mkr till totalt 64,6 Mkr.

Utmärkande för verksamheten är att Bahnhof kraftfullt växlar upp hastigheten i nätet för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi fortsätter att satsa på IT-säkerhet och molntjänster.

För företag lanserar Bahnhof ett antal nya tunga säkerhetstjänster så som intrångsskydd, skydd mot överbelastningsattacker och en ny typ av brandväggar med större kapacitet. Bahnhofs samtliga interna kundsystem har under perioden dessutom fullt ut GDPR-säkrats och möter samtliga krav i EU:s nya dataskyddsförordning.

På privatsidan växer Bahnhof under det andra kvartalet (april-juni 2018) organiskt med 8 201 privatkunder netto. Bahnhof passerar därmed gränsen 300 000 hushåll som kunder. Totalt har Bahnhof därmed 300 713 privatkunder den sista juni 2018.

I storstäderna erbjuder vi upp till 10 Gbit/s till privatpersoner vilket är tio gånger snabbare än närmaste konkurrent. De extrema hastigheterna har särskilt lockat villaägare och bostadsrättsföreningar.

Den finansiella situationen i Bahnhof är mycket god. Kassaflödet är visserligen svagt negativt, men det hänger samman med fortsatta tekniska investeringar, samt en rekordstor aktieutdelning på närmare 54 miljoner SEK. Totalt är kassaflödet för det första halvåret minus 4,8 Mkr, men förbättras snabbt efter kvartalets slut. Den sista juni 2018 är likvida medel i Bahnhofs kassa betryggande 228,7 Mkr (185,1 Mkr).

En positiv nyhet är också att den tvist vi tidigare haft med den portugisiska skattemyndigheten avseende Bahnhofs dotterbolag i Portugal tycks vara löst i juli. Vi har även flyttat hem den delen av verksamheten till Sverige och en del omstruktureringskostnader av engångsnatur är tagna i samband med detta.
 

Prognos år 2018

Bahnhofs prognos för helåret 2018 är ett rörelseresultat (EBIT) på
145 miljoner kronor med en omsättning på 1,2 miljarder kronor. Tillväxten kommer vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier. Vi utesluter samtidigt
inte strukturaffärer eller etablering inom nya
affärsområden som kan ge positiva effekter.
 

Vision

Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt. Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar. Bahnhof bygger egen infrastruktur, men samarbetar även med andra aktörer och partners som till exempel regionala stadsnät.

Inom knappt fem år ska Bahnhof vara en av de stora Nordeuropeiska aktörerna inom telekom. Det ska uppnås genom tekniska och affärsmässiga innovationer, som utnyttjar svagheterna i etablerade affärsmodeller hos konkurrerande telejättar.

Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv. Detta är för oss inte tomma ord. Bahnhof står upp för våra kunder, och vi tar ställning även i kontroversiella frågor.
 

Företagsmarknad

Totalt svarade företagsaffären för 190,2 Mkr av Bahnhofs
omsättning under det första halvåret 2018 (jämfört med 162,2 Mkr samma period 2017).

Företagsaffären fördelar sig mellan nät- och telefonitjänster och de drift- och molntjänster som alltid utgår från någon av våra centrala datahallar. Bahnhof är idag en av de största svenska aktörerna i segmentet datahallar. Våra kunder har samtidigt ofta en kombination av olika tjänster som innehåller till exempel både IP-nät-och molntjänster.

Bahnhofs tjänster utgår från vår egen infrastruktur. Vi tänder själva upp fibernätet och driver flera stora centralt belägna datahallar - det är stommen i vår verksamhet. I våra datahallar driver vi sedan ett antal stora molnplattformar för tusentals kunder, där vi fokuserar på skalbarhet, driftsäkerhet och datasäkerhet.

Bahnhof som nätoperatör 
Ett affärsområde som vuxit mycket positivt är våra tyngre nättjänster till företagskunder. Med tjänsten våglängd kan vi knyta ihop olika städer och erbjuda extremt snabb överföring av gigantiska datamängder som möjliggör direktsändningar av livedata.

Ett annorlunda och spännande exempel på en sådan tillämpning var när Bahnhof hjälpte till att digitalt knyta ihop en symfoniorkester med en operaföreställning som båda befann sig i två olika städer. Vi levererade en 10 Gbit/s våglängd (annorlunda uttryckt 10 000 Mbit/s) till Riksteatern, för deras projekt Opera 18.

Tjänsten innebar att Riksteatern med hjälp av Bahnhof och ny fiberoptik kunde knyta ihop en operaföreställning i Stockholm med en Symfoniorkester i Jönköping. Publiken i bägge städerna erbjöds en helhetsupplevelse med både opera och symfoniorkester – samtidigt! Projektet finns närmare beskrivet på Riksteaterns hemsida riksteatern.se/digitalisering

Ett annat företag som valt Bahnhofs kraftfulla nät är Mobile Links Europe. De använder Bahnhof som bärare av IP-kapacitet mellan olika städer. Bahnhofs våglängdstjänster gör det möjligt att producera lokala direktsändningar av tv-program eller event. I detta sammanhang har Bahnhof knutit ihop direktsändningar i tv mellan Göteborg och Stockholm.

Säkra molntjänster i Sverige 
I takt med en alltmer osäker omvärld, med nya hotbilder och ökade krav på tillförlitlighet, fortsätter vi vår strategiska satsning på säkerhet. Det innefattar en bred arsenal av tjänster med allt från storskaligt skydd mot överbelastningsattacker, till nya brandväggar och intrångsskydd.

Bahnhof har dessutom byggt lösningar som innebär att all infrastruktur och systemskydd finns i Sverige. Under perioden infördes EU:s nya dataskyddsförordning GDPR, där vi fullt ut anpassat interna kundsystem och organisation för att möta de nya reglerna.

De molntjänster vi har i våra datahallar kan dessutom, tack vare vårt kraftfulla våglängdsnät Northern Light®, speglas med våra andra
anläggningar vilket ger en dubbel säkerhet med geografisk redundans. Det betyder att samma molntjänst finns samtidigt i olika datahallar, och rentav i olika städer. Slutar en molntjänst att fungera tar den andra vid helt sömlöst.
 

Privatmarknad 

En viktig milstolpe är att Bahnhof nu passerar 300 000 privatkunder den sista juni. Tillväxten är fortsatt mycket positiv med 8 201 nya privatkunder (netto) under det andra kvartalet 2018.

Vi har under det första halvåret lanserat en ny höghastighetstjänst till privatkunder. Först ut är storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är tjänsten 10 Gbit/s (10 000 Mbit/s) som i ett slag tiodubblade vår tidigare hastighet till privatkunder. Priset är ungefär en tredjedel av vad närmaste konkurrent tar för en tiondel av hastigheten.

Tjänsten 10 Gbit/s riktar sig både till de som idag, ofta av ren slentrian fortfarande har kabel-tv-bredband i hyreshus i Stockholm, och till villaägare och bostadsrättsföreningar i storstäderna.

Bahnhofs råd till bostadsrätter i storstäderna är därför är att kontakta oss för en offert! Förutsättningen är att ni äger och kontrollerar ert eget fastighetsnät. Lej inte ut detta!

Bahnhofs höghastighetstjänst medger en total anpassning till framtidens mediavanor redan nu. Med ljusets hastighet kan stora hushåll strömma obegränsat med media helt utan prestandaproblem. Under perioden har vi på tjänstesidan även genomfört en total uppgradering av samtliga säkerhets-och antiviruspaket. Vi erbjuder nu Bahnhof Safe som ger ett fullskaligt virusskydd och brandvägg för datorn, mobiltelefonen och surfplattan. Allt är skräddarsytt även för den stora familjen eftersom man kan ha ett flertal licenser som i sin tur kan ha olika inställningar.
 

Satsningar på kundtjänst

För att säkra en god tillgång till kompetens i takt med att Bahnhof växer har vi valt att etablera ytterligare en kundtjänst i Umeå, som ett komplement till vårt stora kontor i Borlänge.

Just nu fintrimmar vi kundtjänsten både i Borlänge och Umeå, och vi räknar med att köra för fullt med väsentligt förbättrad service från början av hösten. Vi kommer dessutom kunna erbjuda olika utökade servicefunktioner för företagsmarknaden.

Genom närvaron vår i Norrlands största stad öppnar vi samtidigt dörren till en regional merförsäljning.
 

Elementica – framtidens datacenter!

Bolaget Elementica Data Center Construction AB (publ) är ett publikt men ännu onoterat bolag som ägs till 72,73% av Bahnhof AB och till 27,27% av omkring 1 500 övriga ägare.

Elementica konstruerar och driftar datahallar där affärsidén – bland annat - är att sälja överskottsvärme från datahallar till energibolag (som sedan kan nyttja denna i fjärrvärmenät för att värma upp och bostäder).

Aktuell status, augusti 2018
Förhandlingar mellan Stockholm stad, kraftbolaget och Bahnhof är i sitt absoluta slutskede. Bygglov finns nu färdigt och är beviljat. Det finns också ett etablerat intresse från ett flertal internationella aktörer, varav några asiatiska bolag, jämte flera stora svenska bolag.

Avsikten är att under senhösten genomföra en notering på en publik handelsplats, vilket även kommer att kopplas till en nyemission i Elementica, med mål att ta in i storleksordningen 400-500 Mkr i nytt kapital i det bolaget. Existerande ägare i Elementica kommer att ges företrädesrätt.

En närmare presentation av villkor och affär kommer i prospekt under hösten.
 

VD har ordet

Jag vill först rikta ett varmt,
innerligt och personligt tack till USA:s president Donald Trump! Hallå Donald!

Den 23 mars i år signerade du ett dokument som på många sätt är oerhört positivt för vår verksamhet. Din insats för vår bransch i Sverige kan inte underskattas! Nu kanske någon misstänker att jag är ironisk. Men det är precis tvärtom. Donald Trumps signatur öppnar nämligen lysande möjligheter för Bahnhof och andra svenska IT-företag som säljer molntjänster.

Dokumentet kallas CLOUD Act och är en del av en ny amerikansk lag. I korthet innebär den att amerikanska myndigheter, helt utan insyn för kunden, kan begära ut privata och affärskritiska data från alla som valt att ha sina IT-tjänster hos en amerikanska molntjänstleverantör (till exempel Google, AWS/Amazon eller Microsoft).


Det finurliga med CLOUD Act – som egentligen är en akronym för Clarifying Lawful Overseas Use of Data - är att lagen gäller alldeles oavsett var datacentret befinner sig i världen! Det spelar ingen roll om det amerikanska datacentret råkar ligga på svensk mark i Luleå, Strängnäs, Eskilstuna, Katrineholm, Västerås eller för den delen i Horndal, Avesta. Donalds devis ”America first” gäller nämligen ändå - alltid! Det betyder att amerikansk lag går före GDPR och mer lokalt påhittade grundlagar i Sverige. Att i detalj gå igenom CLOUD Act ligger förstås utanför detta VD-ord.

Men jag kan ändå inte undanhålla även denna godbit; utländska regeringar som har ett så kallat datadelningsavtal med USA (som till exempel den svenska regeringen) har rätt att i hemlighet begära ut kunddata och information från amerikanska molntjänstleverantörer, utan godkännande av domstol. 

Varför tackar jag då Donald Trump?

Det är förstås för att han har skänkt oss en helt ny butik! Det kan finnas kunder som inte vill bo i Donalds Trumps privata byxficka där han fritt kan fiska upp affärskritisk information efter dagsform och humör. De kunderna är välkomna till oss! Att Donald även drar igång ett växande antal handelskrig gör inte läget stabilare för de som cementerat fast sig som molnkunder med känslig infrastruktur hos amerikanska storbolag.

Vilka åtgärder som åläggs amerikanska molnjättar i ett utvidgat handelskrig med till exempel EU kan vara utlämnat till humörsvängningar. Med CLOUD Act öppnas kort sagt dörren på vid gavel för en bred arsenal av amerikanska intressen att vaska fram de godbitar och affärsmässiga hemligheter man tycker är bra för stunden, helt utan insyn för drabbade svenska kunder. Här har Bahnhof AB en viktig roll att fylla. Vi driver svenska molntjänster i svenska datahallar helt utanför amerikansk kontroll.

Vi kan garantera att de molntjänster vi driver för tusentals företagskunder, och en allt större andel offentliga aktörer, är geografiskt lokaliserade i Sverige, och att de inte lyder under CLOUD Act. Vi kallar det Based in Sweden. Annorlunda uttryckt kan man säga att Bahnhof med alla medel värnar kundernas integritet och skyddar kunddata från klåfingriga externa intressen. Based in Sweden är dessutom en tung kvalitetsstämpel som våra kunder har glädje av att visa upp.

Utmärkande för det första halvåret i Bahnhof är att vi fortsätter att öka försäljningen av molntjänster i våra datahallar. Det är såklart inte bara en trevlig Donald-effekt som ligger bakom tillväxten. I botten finns Bahnhofs tekniska kompetens, säkerhetstänkande och långa erfarenhet. Kunder vill helt enkelt ha en tung operatör som tar ett helhetsansvar, och som på djupet tar datasäkerhet på allvar – därtill med helt rimliga priser.

Vi kan erbjuda säkra molntjänster i kombination med tunga nättjänster. Om nätet kan liknas vid blodomloppet i kroppen, så är datahallarna hjärtat. Det är inte en affärsmässig fördel att stänga av hjärtat. Bägge delarna är en förutsättning för att vara en trovärdig aktör.

Vi gifter ihop nättjänsterna med våra datahallar. Vi satsar därför nu offensivt på att vässa och bygga ut anläggningarna. Just nu pågår bygget av Sparven 2.0 i centrala i Malmö. Målet är att möta en växande regional efterfrågan på våra tjänster från privata och offentliga aktörer. Vi har dessutom precis färdigställt den tredje sektionen i anläggningen Thule i centrala Stockholm, som nu i dagarna står öppen för nya kunder. I kulisserna pågår även arbetet med datacentret Elementica.

Allt det här sammanfattar själen i Bahnhof. Vi har ett jordnära perspektiv och får saker gjorda, men vi brinner också för innovationer och att hitta helt nya infallsvinklar på teknik. Ett färskt sådant exempel är att vi nu undersöker möjligheterna att etablera basstationer för 5G och trådlös access. PTS har alldeles nyligen beviljat Bahnhof testtillstånd för att köra 5G på 3,5 Ghz-bandet och vi kommer nu etablera ett antal basstationer med perspektivet ”Öppet Spektrum”.

Vi är övertygade om att när PTS väljer att öppna upp spektrumbandet till fler aktörer så kommer det att öka konkurrensen för mobila tjänster och vi kommer att se tekniska innovationer som ingen hittills ens vågat fundera på.
Jag vill slutligen i datasäkerhets-sammanhang åter uppmärksamma de olika immaterialrättsliga aktörer och advokatbyråer som i närmast industriell skala driver utpressning mot vanliga svenska hushåll. De senaste månaderna har tiotusentals kunder hos alla de stora operatörerna – Comhem, Telia, Bredbandsbolaget - fått kravbrev i enlighet med IPRED-lagen.

Många svenskar har oskyldigt blivit anklagade för att ha laddat ner en film från nätet. Det är inte bara en rättsskandal att detta får pågå. Breven visar sig dessutom vila på felaktig information, men de privatpersoner som får dem har ändå svårt att värja sig mot oskäliga kravbrev på tusentals kronor. Jag tycker det här på ett konkret sätt belyser vad dataskydd handlar om i praktiken. Bahnhof är den enda av de stora operatörerna som konsekvent inte lämnat ut några data alls om våra kunder till utpressarna. Inget har lämnats ut eller kommer att lämnas ut.

Hurdå? Den genialiskt enkla lösningen är att vi inte sparar loggfiler. Det finns därmed ingenting att lämna ut. Frågan är dock varför alla de andra operatörerna sparar känslig data om sina kunder. Här finns minst en gravad hund. Varför sparar de andra bredbandsoperatörerna så mycket information om just dig som kund, när de rent tekniskt faktiskt inte behöver det för att kunna leverera avtalad tjänst. Fråga dem gärna om det!
Den som är intresserad kan med fördel läsa helt färska domar, på den opinionsdrivande upplysningstjänst Bahnhof tagit initiativ till, med webbadress utpressningskollen.SE.

Mitt löfte till dig som är kund i Bahnhof: Vi kommer alltid att slåss till det yttersta för att säkra och skydda dig som kund!

Täby, 2018-08-19
Jon Karlung, verkställande direktör
 

Finansiell situation

Kassaflöde och finansiell situation

Kassaflödet för delåret 2018 är svagt negativt med minus 4,8 Mkr (42,7 Mkr för samma period år 2017). Under perioden har det skett en aktieutdelning på 54 Mkr, vilket påverkat kassaflödet negativt.

 Den sista juni 2018 är likvida medel i Bahnhof 228,7 Mkr (185,1 Mkr). Finansiella skulder uppgår till 6,5 (1,4 Mkr) som avser finansiell leasing och 0 kr (6,1 Mkr) till koncernföretag (K.N. Telecom AB).

Investeringar under 2018
Bahnhof har under första halvåret investerat totalt 31,2 Mkr (47,5 Mkr). Investeringarna avser tekniska investeringar i datahallar och nättjänster. Investeringarna under kvartalet är genomförda med egna medel från den löpande verksamheten. 

Immateriella anläggningstillgångar
Den sista juni 2018 är immateriella anläggningstillgångar i Bahnhofkoncernen 64,7 Mkr, varav 47,4 Mkr goodwill. Motsvarande siffror förra året är 63,0 Mkr varav 54,3 Mkr goodwill.

Nya investeringar i immateriella anläggningstillgångar härrör sig främst till ett större förvärv av IP-adresser, för att säkra bolagets fortsatta tillgång till adressrymden på internet. Bahnhof har en konservativ syn på immateriella tillgångar, vilket innebär att vi gör löpande avskrivningar.

Koncern och redovisningsprinciper
Bahnhof tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ) med organisationsnummer 556519-9493 och säte i Stockholm. Bahnhof AB (publ) har två svenska dotterbolag vilka är Tyfon Svenska AB (556544-4808) samt Elementica Data Center Construction AB (556715-9495).

Bahnhof AB har även ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636). Dessutom finns det ett norskt dotterbolag, Bahnhof AS (986 108 351).
Alla bolag är helägda dotterbolag förutom Elementica.

Tvister och koncernförändringar
Den tvist som tidigare redovisats mellan Bahnhofs portugisiska dotterbolag, och det portugisiska skatteverket har efter kvartalets slut (i juli 2018) av allt att döma utfallit på ett positivt sätt. Den portugisiska skattemyndigheten har dragit tillbaka sina anspråk avseende momstvisten, denna tycks därmed löst i enlighet med EU:s regelverk för beskattning.

Bahnhof har under delåret genomfört en omorganisation av koncernen där privatverksamheten har flyttats in i det svenska moderbolaget Bahnhof AB. Omorganisationen innebär kostnadsbesparingar, både genom förenklingar och operationella effektiviseringar. Men i samband med flytt av verksamheten från Portugal till Sverige, uppstod dock en skattekostnad som påverkat resultatet efter skatt i koncernen negativt. Detta är i sin helhet en ren engångseffekt som härrör sig till flytten. Utöver detta har en del andra kostnader till följd av omstruktureringen uppstått, även dessa är av ren engångsnatur.

Organisation / ledning
Försäljningschef Pernilla Arensparr har utsetts till vice verkställande direktör i Bahnhof.

Utdelning
Bahnhof har lämnat utdelning varje år sedan introduktionen på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget) i december år 2007. Vi eftersträvar en stabil årlig utdelning på mellan 25 och 50% av resultatet efter skatt. Avsikten är att lagom balansera bolagets finansiella handlingsutrymme med en hög utdelning. I maj 2018 delade bolaget ut 50 öre per aktie, totalt omkring 54 Mkr, till ägarna (motsvarande 54 miljoner kronor). Avsikten är att lagom balansera bolagets finansiella handlingsutrymme med en hög utdelning. I maj 2017 delade bolaget ut 3,25* kronor per aktie, totalt omkring 35 Mkr, till ägarna.
*Split 10:1 genomförd under halvåret 2017

För fullständig rapport, se PDF på Spotlight Stockmarket eller Bahnhofs hemsida.

Om oss

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, samt är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location i serverhallar. Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, London och Paris.

Prenumerera