Split av Bahnhof AB (publ):s aktier

Vid Bahnhof AB (publ):s extra bolagsstämma den 11 oktober 2017 beslutades det om en aktiesplit om 10:1.

Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för uppdelningen ska infalla den 18 oktober 2017 och de nya aktierna förväntas registreras på aktieägarnas konton den 19 oktober 2017.

Sista dag för handel med aktier före split är den 16 oktober 2017 och första dag för handel med aktier efter split är den 17 oktober 2017.

Till följd av spliten får Bahnhof AB (publ) följande nya ISIN-koder:

                          A-aktie (inte noterad på Aktietorget), ny ISIN-kod SE0010442400

                          B-aktie är noterad på Aktietorget, ny ISIN-kod SE0010442418

Spliten sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

Spliten medför att antalet utestående aktier i Bahnhof ökar från 10 756 513 aktier till 107 565 130 aktier, varav antalet A-aktier ökar från 3 000 000 till 30 000 000 och antalet B-aktier ökar från 7 756 513 till 77 565 130.

Jon Karlung, VD, 010-510 31 60, jon.karlung@bahnhof.net

Angelica Svensson, Ekonomichef, 076-111 01 27, angelica.svensson@bahnhof.net

Om oss

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, samt är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location i serverhallar. Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, London och Paris.

Prenumerera

Dokument & länkar