Baker McKenzie biträder Ankarhagen Fastigheter AB i samband med försäljning av fastighetsportfölj

Portföljen försåldes till NP3 Fastigheter och bestod av 18 fastigheter belägna över hela landet med en fastighetsyta på ca 24 400 kvadratmeter. Ytan uthyrs i huvudsak till bilhallar samt bilprovningsanläggningar.

Överenskommet fastighetsvärde på försäljningen var 179 miljoner kronor. 

Från Baker McKenzie deltog huvudsakligen Anders Fast och Kristina Dunbring.

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 500 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Prenumerera