Baker McKenzie biträder Ankarhagen Fastigheter AB i samband med försäljning av fastighetsportfölj

Portföljen försåldes till NP3 Fastigheter och bestod av 18 fastigheter belägna över hela landet med en fastighetsyta på ca 24 400 kvadratmeter. Ytan uthyrs i huvudsak till bilhallar samt bilprovningsanläggningar.

Överenskommet fastighetsvärde på försäljningen var 179 miljoner kronor. 

Från Baker McKenzie deltog huvudsakligen Anders Fast och Kristina Dunbring.

Prenumerera