Baker McKenzie biträder Ankarhagen Fastigheter AB i samband med försäljning av fastighetsportfölj

Report this content

Portföljen försåldes till NP3 Fastigheter och bestod av 18 fastigheter belägna över hela landet med en fastighetsyta på ca 24 400 kvadratmeter. Ytan uthyrs i huvudsak till bilhallar samt bilprovningsanläggningar.

Överenskommet fastighetsvärde på försäljningen var 179 miljoner kronor. 

Från Baker McKenzie deltog huvudsakligen Anders Fast och Kristina Dunbring.

Prenumerera