Bokslutskommuniké Januari-december 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari-december 2002 ·Fortsatt positiv resultatutveckling - nettoresultat ökade med 21,5 procent till 65,0 Mkr (53,5) ·Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 5,2 procent till 142,2 Mkr (135,2) motsvarande en rörelsemarginal före goodwillavskrivningar på 12,3 procent (11,0) ·Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten till 96,6 Mkr (63,0) ·Nettoomsättningen minskade med 6,0 procent till 1159,6 Mkr (1233,9) ·Den organiska tillväxten i Skandinavien uppgick till ca 4 procent vilket bedöms vara något bättre än den generella marknadsutvecklingen på våra huvudsegment ·Åtgärdsprogrammet i den brittiska verksamheten gav vissa positiva effekter under sista kvartalet 2002 ·Avtal har tecknats om förvärv av den danska kökssnickeritillverkaren Multiform A/S vars produktprogram är i det högre kvalitets-prisintervallet · Ytterligare upplysningar lämnas av Nils-Erik Danielsson direkt tel 0451-46101 mobil 0708-946101 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00150/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00150/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Ballingslöv International AB är en av de ledande tillverkarna av köksinredningar i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna säljs under ett antal starka och på respektive marknader välkända varumärken. Ballingslöv har tillverkning i Sverige, Danmark och Storbritannien och har ca 820 anställda.

Dokument & länkar