Delårsrapport Januari-juni 2004

Delårsrapport Januari-juni 2004 · Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 655,6 Mkr (611,4). Koncernens organiska tillväxt före valutaeffekter uppgick till totalt 8 procent och i Skandinavien till 11 procent · Periodens nettoresultat ökade med 6 procent till 42,1 Mkr (39,6). Före en avsättning på 5,0 Mkr för kostnader i anslutning till kompletterande handlingsprogram i det brittiska bolaget uppgick periodens nettoresultat till 46,8 Mkr · Vinsten per aktie ökade med 6 procent och uppgick till 3,92 (3,69). Före avsättning i det brittiska bolaget uppgick vinsten per aktie till 4,36. · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar 83,5 Mkr (80,4) motsvarande en rörelsemarginal före goodwillavskrivningar på 12,7 procent (13,2). Före avsättning i det brittiska bolaget uppgick rörelseresultatet före goodwillavskrivningar till 88,5 Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal före goodwillavskrivningar på 13,5 procent · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 25,7 Mkr (52,0) Ytterligare upplysningar lämnas av Nils-Erik Danielsson direkt tel +46 (0)451-46101 mobil +46 (0)708-946101 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/23/20040823BIT20060/wkr0001.pdf Hela Rapporten

Om oss

Ballingslöv International AB är en av de ledande tillverkarna av köksinredningar i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna säljs under ett antal starka och på respektive marknader välkända varumärken. Ballingslöv har tillverkning i Sverige, Danmark och Storbritannien och har ca 820 anställda.

Dokument & länkar