Delårsrapport januari-mars 2003

Ballingslöv International AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2003 · Fortsatt positiv resultatutveckling - periodens nettoresultat ökade med 12 procent till 10,1 Mkr (9,0) · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 1 procent till 28,9 Mkr (28,7) motsvarande en rörelsemarginal före goodwillavskrivningar på 10,0 procent (9,7) · Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten till 0,2 Mkr (-9,0) · Nettoomsättningen minskade med 2 procent till 290,1 Mkr (295,8) · Den organiska tillväxten i Skandinavien för jämförbara enheter uppgick till drygt 7 procent vilket bedöms vara bättre än den generella marknadsutvecklingen · Utvecklingen i den brittiska verksamheten följer i stort vår plan och vårt åtgärdsprogram beräknas få positiva effekter under andra och tredje kvartalet · Den danska kökssnickeritillverkaren Multiform A/S förvärvades under perioden. Multiform är i Danmark ett välkänt varumärke som tillverkare av högkvalitetsprodukter Ballingslöv den 30 april 2003 Ballingslöv International AB (publ) Nils-Erik Danielsson VD och Koncernchef Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport januari-juni 22 augusti 2003 Delårsrapport januari-september 29 oktober 2003 Ytterligare upplysningar lämnas av Nils-Erik Danielsson direkt tel 0451-46101 mobil 0708-946101 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00130/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00130/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Ballingslöv International AB är en av de ledande tillverkarna av köksinredningar i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna säljs under ett antal starka och på respektive marknader välkända varumärken. Ballingslöv har tillverkning i Sverige, Danmark och Storbritannien och har ca 820 anställda.

Dokument & länkar