Delårsrapport januari-september 2003

Delårsrapport januari-september 2003 · Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 882,0 Mkr (856,2) · Nettoresultatet ökade med 3 procent till 45,9 Mkr (44,8) · Vinsten per aktie uppgick till 4,28 (4,75). Genomsnittligt antal aktier 10,73 miljoner (9,44) · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar 102,8 Mkr (102,6) motsvarande en rörelsemarginal före goodwillavskrivningar på 11,7 procent (12,0) · Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten till 62,4 Mkr (48,1) · Den organiska tillväxten i Skandinavien för jämförbara enheter uppgick till drygt 7 procent vilket bedöms vara något bättre än den generella marknadsutvecklingen · I den brittiska verksamheten fortsättes genomförande av åtgärder enligt vårt handlingsprogram. Resultaten av åtgärderna får stegvis positiv effekt Ytterligare upplysningar lämnas av Nils-Erik Danielsson direkt tel 0451-46101 mobil 0708-946101 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00650/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00650/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Ballingslöv International AB är en av de ledande tillverkarna av köksinredningar i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna säljs under ett antal starka och på respektive marknader välkända varumärken. Ballingslöv har tillverkning i Sverige, Danmark och Storbritannien och har ca 820 anställda.

Dokument & länkar