Förslag till nyval i styrelsen för Ballingslöv International AB (publ)

Vid ordinarie bolagsstämma i Ballingslöv International AB (publ) den 16 april föreslås nyval av två personer i styrelsen:
Aina Nilsson Design Director vid Volvo Lastvagnar (Volvo/Renault/Mack)

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Swedish Industrial Design Foundation.
Styrelseledamot i Volvo Construction Equipment,
Volvo Advisory Board on Architecture and DesignMartin Svalstedt VD Stena Adactum och tidigare vice VD och finanschef i Capio AB.

Ballingslöv International AB (publ)

Nomineringskommittén

För ytterligare information
Styrelseordförande
Lars-Åke Helgesson
Mobil: 0705-86 10 12
Tel: 08-678 84 08

Ballingslöv International AB är en av de ledande tillverkarna av köksinredningar i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna säljs under ett antal starka och på respektive marknader välkända varumärken, bland andra Ballingslöv, JKE Design, DFI, Multiform och Paula Rosa. Ballingslöv har tillverkning i Sverige, Danmark och Storbritannien och har cirka 860 anställda. Ballingslöv AB grundades 1929. Ballingslövs aktie noterades på Stockholmsbörsens O-lista i juni 2002. Koncernens nettoomsättning uppgick 2002 till 1.159,6 Mkr och rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 142,2 Mkr.
I februari 2003 tecknades avtal om förvärv av den danska kökssnickeritillverkaren Multiform A/S.

Om oss

Ballingslöv International AB är en av de ledande tillverkarna av köksinredningar i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna säljs under ett antal starka och på respektive marknader välkända varumärken. Ballingslöv har tillverkning i Sverige, Danmark och Storbritannien och har ca 820 anställda.

Dokument & länkar