Ledningsförändring i England

Ledningsförändring i England Ferris Cowper tillträder som t f VD i Ballingslövs engelska dotterbolag Kingfisher Wood Products Ltd efter nuvarande VD Björn Carlsson som lämnar sin befattning vid halvårsskiftet. Ferris Cowper (54 år) har en bakgrund från flera ledande befattningar i engelska storföretag ex v Mars Corporation. Under senare år har Ferris Cowper varit verksam som styrelseproffs och bl a varit styrelseledamot hos Kingfisher sedan 1999. Fr o m våren 2003 har Ferris Cowper varit arbetande styrelseordförande hos Kingfisher. "Björn Carlsson har genomfört ett bra förändringsarbete i Kingfisher Wood Products och byggt en stabil grund för framtida positiv utveckling. Företaget följer också våra planer med bl a stadigt förbättrad leveransservice som nu befinner sig på en konkurrenskraftig nivå men kommer framöver att fokusera mer på försäljningsexpansion och behöver då en något annorlunda ledarprofil." Nils-Erik Danielsson, VD och koncernchef Ballingslöv International AB (publ) Ytterligare upplysningar lämnas av Nils-Erik Danielsson, 0708-946 101 Ballingslöv International AB är en av de ledande tillverkarna av köksinredningar i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna säljs under ett antal starka och på respektive marknader välkända varumärken, bland andra Ballingslöv, JKE Design, DFI, Multiform och Paula Rosa. Ballingslöv har tillverkning i Sverige, Danmark och Storbritannien och har cirka 860 anställda. Ballingslöv AB grundades 1929. Ballingslövs aktie noterades på Stockholmsbörsens O-lista i juni 2002. Koncernens nettoomsättning uppgick 2002 till 1.159,6 Mkr och rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 142,2 Mkr. I februari 2003 tecknades avtal om förvärv av den danska kökssnickeritillverkaren Multiform A/S. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00370/wkr0002.pdf

Om oss

Ballingslöv International AB är en av de ledande tillverkarna av köksinredningar i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna säljs under ett antal starka och på respektive marknader välkända varumärken. Ballingslöv har tillverkning i Sverige, Danmark och Storbritannien och har ca 820 anställda.

Dokument & länkar