PRESSRELEASE - Nomineringskommitté Ballingslöv International AB (publ)

I enlighet med beslut vid bolagsstämman den 15 april 2004 har de fyra största aktieägarna under årets fjärde kvartal utsett var sin representant som tillsammans med styrelsens ordförande ingår i bolagets nomineringskommitté.

Nomeringskommittén för Ballingslöv International AB (publ) består av:

Lennart Ribohn, ordförande, - Fairford Scandinavia
Sten Kottmeier - AMF Pension inkl Fonder
Stefan Roos - SHB Fonder
Lennart Nylander - Stena Adactum
Lars-Åke Helgesson - Styrelseordförande i Ballingslöv

Organisationsnummer 556556-2807

För ytterligare information

Styrelseordförande
Lars-Åke Helgesson
Mobil: 0705-86 10 12
Tel: 08-678 84 08

www.ballingslov.se

Ballingslöv International AB är en av de ledande tillverkarna av köksinredningar i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna säljs under ett antal starka och på respektive marknader välkända varumärken, bland andra Ballingslöv, JKE Design, DFI, Multiform och Paula Rosa. Ballingslöv har tillverkning i Sverige, Danmark och Storbritannien och har cirka 870 anställda. Ballingslöv AB grundades 1929. Ballingslövs aktie noterades på Stockholmsbörsens O-lista i juni 2002. Koncernens nettoomsättning uppgick 2003 till 1205 Mkr och rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 140 Mkr. I mars 2004 tecknades avtal om förvärv av varumärken, franchisekoncept och alla andra rättigheter för Svane Køkkenet A/S.

Om oss

Ballingslöv International AB är en av de ledande tillverkarna av köksinredningar i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna säljs under ett antal starka och på respektive marknader välkända varumärken. Ballingslöv har tillverkning i Sverige, Danmark och Storbritannien och har ca 820 anställda.

Dokument & länkar