Pris per aktie i Ballingslöv fastställt till 64 kr

Detta pressmeddelande får ej distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan


* Försäljningspriset har fastställts till 64 kronor per aktie
* Mycket stort intresse – EQT Scandinavia I utnyttjar sin rätt att öka antalet aktier i erbjudandet
* Grunderbjudandet tecknades mer än 6 gånger
* Notering på Stockholmsbörsens O-lista idag den 19 juni 2002

Försäljningen och nyemissionen av aktier i Ballingslöv International AB ("Ballingslöv") är genomförd. Pris per aktie i Ballingslöv har fastställts till 64 kronor vilket motsvarar ett marknadsvärde på totalt 686 Mkr för hela bolaget. Till följd av stor efterfrågan har EQT Scandinavia I utnyttjat sin rätt att öka antalet aktier som omfattas av erbjudandet, från 50,0 procent till 65,0 procent av kapital och röster. Grunderbjudandet tecknades mer än 6 gånger.

Det utökade erbjudandet omfattar 5.721.743 befintliga aktier samt en nyemission om 1.250.000 aktier. Totalt omfattar erbjudandet 6.971.743 aktier, motsvarande 65,0 procent av kapital och röster, vilket ger hela erbjudandet ett värde om 446 Mkr. Totalt antal aktier i Ballingslöv efter erbjudandet kommer att uppgå till 10.725.758.

Efter erbjudandet kommer de nya aktieägarna att äga 65,0 procent av kapital och röster, EQT Scandinavia I cirka 28,2 procent av kapital och röster samt personer i ledande ställning och styrelseledamöter i Ballingslöv cirka 6,8 procent av kapital och röster i bolaget, före ett eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoptionen. Andelen utländska ägare i erbjudandet kommer att uppgå till cirka 22 procent. Antal aktieägare i Ballingslöv efter erbjudandet kommer att uppgå till drygt 1.200.

Utöver erbjudandet har emissionsbankerna en övertilldelningsoption avseende 1.045.761 aktier. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas kommer de nya aktieägarna att äga cirka 74,8 procent av kapital och röster, EQT Scandinavia I cirka 18,5 procent av kapital och röster och personer i ledande ställning och styrelseledamöter i Ballingslöv cirka 6,8 procent av kapital och röster.

Aktien kommer att handlas på Stockholmsbörsens O-lista från och med idag den 19 juni 2002 under symbolen "BALL". Likvid för tilldelade aktier skall erläggas senast den 26 juni 2002.

"Vi är mycket nöjda med aktiemarknadens stora intresse för Ballingslöv, vilket visar att det trots ett svårt börsklimat går att notera bolag med hög lönsamhet och god organisk historisk tillväxt. Börsnoteringen är positiv för oss ur flera perspektiv; kapitaltillskottet ger oss ytterligare finansiell styrka inför fortsatt expansion och den noterade aktien ger oss nya möjligheter att delta i konsolideringen av branschen", säger Nils-Erik Danielsson, VD och koncernchef för Ballingslöv.

Alfred Berg har varit lead manager och bookrunner i erbjudandet med Nordea Securities som co-lead manager.

Ballingslöv International AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information
Ballingslöv International AB (publ)
Nils-Erik Danielsson, VD och koncernchef
Mobil: 0708-94 61 01
Tel: 0451-461 01

EQT Partners AB
Fredrik Åtting, Partner
Tel: +852 2971 5886
Mobil: +852 9020 0368

Caroline Rosén, Partner, Investor Relations and Communications
Tel: 08-440 53 37
Mobil: 070-589 00 37

Ballingslöv International AB är en av de ledande tillverkarna av köksinredningar i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna säljs under ett antal starka och på respektive marknader välkända varumärken, bland andra Ballingslöv, JKE Design, DFI och Paula Rosa. Ballingslöv har tillverkning i Sverige, Danmark och Storbritannien och har cirka 820 anställda. Ballingslöv AB grundades 1929. EQT Scandinavia I förvärvade Ballingslöv-koncernen 1998. Koncernens nettoomsättning uppgick 2001 till 1.233,9 Mkr och rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick 2001 till 135,2 Mkr.

Om oss

Ballingslöv International AB är en av de ledande tillverkarna av köksinredningar i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna säljs under ett antal starka och på respektive marknader välkända varumärken. Ballingslöv har tillverkning i Sverige, Danmark och Storbritannien och har ca 820 anställda.

Dokument & länkar