Frontec nya på Svensk Miljöfonds Topplista

Frontec nya på Svensk Miljöfonds Topplista IT-företaget Frontec är nytt bland de 46 företagen på Svensk Miljöfonds Topplista. De minskar bland annat sin miljöpåverkan genom att dra ner på företagets resor. Alla medarbetare utbildas också i miljöfrågor. - Det är roligt att få bevis på att all möda vi lagt ner har ett värde, säger Johan Erlandsson, miljöansvarig vid Frontec E-business. Svensk Miljöfonds Topplista är ett samarbete mellan Banco och Det Naturliga Steget, DNS, där svenska börsnoterade företag utvärderas enligt ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhetskriterier. Frontec vill vara med och bidra till en bättre miljö och försöker anpassa sig till omvärldens ökande krav på miljöanpassade produkter och arbetssätt. Genom att ligga ett steg före i miljöarbetet slipper de stressa fram miljölösningar när kraven ökar ytterligare. Miljöarbetet väntas ge fördelar vid offertarbete, kundbesök på kontoret och vid rekrytering. -Vi märker att kraven ökar från allt fler kunder med skarpa miljökrav. Då är det viktigt att kunna peka på att vi har ett aktivt miljöarbete, säger Johan Erlandsson. Frontec i Göteborg har genomfört ett 100-punkters miljöprogram, vilket har vägt tungt när DNS har analyserat företaget. Under året som gått har de bland annat fokuserat mätning av miljöpåverkan och marknadsföring av miljöarbetet, såväl internt som externt. Alla medarbetare miljöutbildas kontinuerligt. Omtanke är något som ligger i vår företagskultur. Ett aktivt miljöarbete ligger väl i linje med det, säger Johan Erlandsson Banco som ansvarar för placeringsstrategin för Svensk Miljöfond anser att det är positivt att även IT-företag kan uppmärksammas för sitt miljöarbete. Då urvalet av företag och branscher växer får vi bättre möjligheter till god förvaltning, säger Johan Lindström som förvaltar Svensk Miljöfond hos Banco. Svensk Miljöfonds fondvolym är ca 96 miljoner kr. En tredjedel av förvalningsavgiften går till Det Naturliga Steget som årligen utför en miljöanalys på alla företag noterade på OM Stockholms Fondbörs. De främsta företagen utgör Svensk Miljöfonds Topplista som är investeringsunderlage för Svensk Miljöfond som förvaltas av Banco, Sveriges ledande förvaltare av ideella och etiska fonder. Svensk Miljöfonds Topplista 2002 ABB Verkstadsindustri Allgon Verkstadsindustri Assa Abloy Verkstadsindustri Assi Domän Skogsindustri AstraZeneca Läkemedel Borås Wäfverier ny Textil Castellum Fastigheter Elanders Tryck & Kontorsv. Electrolux Verkstadsindustri Ericsson Verkstadsindustri Europolitan Tjänsteföretag Finnveden Verkstadsindustri Frontec ny IT FöreningsSparbanken Bank Graninge Kraft Holmen Skogsindustri Hufvudstaden Fastigheter Intellecta Tryck och kontorsv Jabo Skogsindustri JM Bygg Fastighet & Bygg Karlshamns Kemi Lindex Handel Mandamus ny Fastighet & Bygg Munters Verkstadsindustri NCC Fastighet & Bygg Nefab Verkstadsindustri Nokia Verkstadsindustri OM Finansiella tjänster Peab Bygg & anläggning Profilgruppen Verkstadsindustri SAPA Verkstadsindustri SCA Skogsindustri Scandiaconsult Verkstadsindustri Scania Verkstadsindustri Semcon Teknisk konsult Senea Tjänsteföretag Skanska Fastighet & Bygg SKF Verkstadsindustri Stora Enso Skogsindustri Strålfors Tryck & kontorsv Sweco Teknisk konsult Telia IT Intellecta Tryck och kontorsutv WM-Data ny IT Volvo Verkstadsindustri Ångpanneföreningen Tekniska konsult Det Naturliga Steget är en världsledande NGO och strategikonsult med inriktning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. DNS ger råd, analyserar och arbetar med kompetensutveckling i alla branscher som vill utveckla sin verksamhet i hållbar riktning. I samarbete med ledande forskare har DNS utvecklat ett unikt systemperspektiv och en metodik för strategisk planering. Det Naturliga Steget utgör också en »arena« för dialog och kunskapsutbyte där opinionsbildare, ledande forskare och beslutsfattare inom politik och näringsliv samlas för att utveckla och lyfta fram världsledande exempel på hållbar utveckling. Det Naturliga Steget grundades 1989 i Sverige av forskaren och cancerläkaren Karl- Henrik Robèrt. Idag är Det Naturliga Steget en internationell organisation med kontor i Sverige, England, USA, Australien, Japan, Sydafrika, Israel, Nya Zeeland och Kanada Banco Fonder, grundat 1975, erbjuder professionell fondförvaltning för traditionellt fondsparande, premiepensionssparande samt individuellt pensionssparande. Ett urval av Bancos fonder är även tillgängliga för olika typer av försäkringsanknutet fondsparande genom Skandia Link och Danica Fondförsäkring. Förvaltat kapital uppgår totalt till drygt 18 miljarder kronor fördelat på cirka 185 000 kunder. Banco Fonder är en del av Alfred Berg Gruppen - en av Nordens äldsta investmentbanker med betydande verksamhet inom aktiehandel, corporate finance och kapitalförvaltning. Alfred Berg ingår i ABN AMRO Group. För ytterligare information, kontakta: Magnus Huss, generalsekreterare Det Naturliga Steget, tel 0708-97 89 89, e-mail magnus.huss@detnaturligasteget.se eller Helene Lindman, miljöanalytiker Det Naturliga Steget, tel 08 -789 29 06, e-mail helene.lindman@detnaturligasteget.se. Johan Lindström, förvaltare Banco, tel 08-723 53 09, e-mail johan.lindstrom@banco.se och Eva Reimers, informationsansvarig Banco, tel 08-723 53 54, e-mail eva.reimers@banco.se Johan Erlandsson, miljöansvarig Frontec, tel, 032-707 64 71, e-mail johan.erlandsson@frontec.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00540/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00540/bit0001.pdf

Om oss

Banco Fonder är Sveriges största fristående fondförvaltare med ett brett utbud av fonder och är ledande inom ideella och etiska fonder. I fondsortimentet finns även regionala aktiefonder, specialfonder och räntefonder.

Dokument & länkar