Tonika Hirdman ny VD för Banco

Tonika Hirdman ny VD för Banco Bancos etikanalytiker, Tonika Hirdman, utnämns till ny VD för Banco. VD- förändringen är en del av Bancos strävan att ytterligare öka verksamhetens fokus på etiska fonder. Samtidigt med VD-förändringen lämnar Kajsa Lindståhl posten som arbetande styrelseordförande i Banco. Tonika Hirdman har arbetat som etikanalytiker på Banco sedan 2000. Hon har en bakgrund på Utrikesdepartementet och Finansinspektionen. Tonika Hirdman efterträder Anders Malmborg. Parallellt med VD-skiftet lämnar Kajsa Lindståhl tjänsten som arbetande styrelseordförande efter att ha varit verksam inom Banco sedan 1985. Kajsa Lindståhl, som varit initiativtagare till och under många år drivit arbetet med etiska och ideella fonder, efterträds som ordförande av Hans Fahlin, VD för Alfred Berg Kapitalförvaltning. Med ledningsförändringen satsar Banco bland annat på att fokusera verksamheten på etiska fonder och på att stärka den etiska profilen. Bancos kunder är ofta personer, organisationer och företag som är engagerade i sin samtid och som alla har gjort ett aktivt val att fondspara i Banco, många för att de vill att deras sparande ska ske med etiskt hänsynstagande. - Inom ramen för våra etiska fonder arbetar vi idag med att granska företag på djupet utifrån etiska kriterier. Genom en aktiv dialog och ett aktivt ägande vill vi påverka företag i frågor om respekt för mänskliga rättigheter och miljö, säger Tonika Hirdman, Bancos tillträdande VD. - Vi ska förstärka vår etiska inriktning, bland annat med målsättningen att tillämpa etiskt hänsynstagande i alla våra fonder. Vi vill också bli tydligare gentemot våra kunder med vad vi gör för att påverka företag i olika frågor, fortsätter Tonika Hirdman Med ledningsförändringen inleder Banco även ett arbete som syftar till att göra Bancos utbud tydligare. Antalet fonder på Bancos meny kommer efter hand att minskas och resurserna koncentrerastill de återstående fonderna. Banco kommer också att fortsätta det arbete som redan påbörjats med kraftsamling i fondförvaltningen. Förvaltningsteamet har förstärkts med fler förvaltare. Samtidigt tillämpar det förstärkta förvaltningsteamet nya arbetsmetoder som innebär en tydligare sektorfokusering i analys och förvaltning. Det möjliggör en mer djuplodande analys och en förvaltning med lägre risk. Banco, grundat 1975, är en ledande aktör inom etiskt och ideellt fondsparande. År 1990 startades Humanfonden och med den ett banbrytande samarbete mellan ideella organisationer och finansvärlden. Banco erbjuder professionell förvaltning för traditionellt fondsparande, premiepensionssparande, individuellt pensionssparande samt fondkapitalförsäkringar. Förvaltat kapital uppgår totalt till ca 9 miljarder kronor fördelat på 170 000 kunder. Banco är en del av Alfred Berg Asset Management, som ägs av ABN AMRO Bank. Nedladdningsbara bilder finns på Bancos hemsida: www.banco.se För mer information kontakta: Tonika Hirdman Eva Reimers VD Banco Informationsansvarig Banco Telefon 08-723 53 00 Telefon 08-723 53 54 Mobil 070-423 53 74 Mobil 070-423 53 54 E-post tonika.hirdman@banco.se E-post eva.reimers@banco.se [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00010/wkr0001.doc Dokument med bilder http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00010/wkr0002.pdf

Om oss

Banco Fonder är Sveriges största fristående fondförvaltare med ett brett utbud av fonder och är ledande inom ideella och etiska fonder. I fondsortimentet finns även regionala aktiefonder, specialfonder och räntefonder.

Dokument & länkar