Banverket konkurrens

2 oktober 2000 Delar av Banverket ska konkurrensutsättas Huvuddelen av Banverkets produktionsverksamhet ska upphandlas i konkurrens. Det är slutsatsen i en utredning som Banverket genomfört och som Banverkets styrelse ställt sig bakom. Beslutet i Banverkets styrelse innebär att cirka 80 procent av verksamheten kommer att upphandlas i konkurrens från och med 1 juli 2001. De enheter som berörs är de tre stora produktionsenheterna Banverket Produktion, Banverket Projektering och Banverket Industridivisionen. De fackliga organisationerna i Banverket har deltagit i arbetet med utredningen. Bakgrunden är att riksdag och regering kräver en allt effektivare statlig verksamhet. Transportpolitiken förutsätter mer prisvärda och ökade järnvägstransporter. Erfarenheten från andra delar av den offentliga sektorn visar att konkurrens-utsättning ökar effektiviteten. - Utredningen visar att det är möjligt och nödvändigt att upphandla stora delar av produktionsverksamheten i konkurrens, säger generaldirektör Bo Bylund. Jag bedömer att det kan ske utan att riskera de transportpolitiska målen, inte minst på grund av den goda kompetens som finns hos Banverkets personal. Bakgrund I september 1999 tillsatte generaldirektör Bo Bylund en utredning med uppgift att utreda förutsättningarna för, och konsekvenserna av, en utvecklad och eventuellt ökad konkurrensutsättning av produktionsverksamheten, som ett medel att öka effektiviteten. I regleringsbrevet för år 2000 fick Banverket motsvarande uppdrag från regeringen. I dag rapporterar Banverket resultatet. Rapporten i sin helhet finns att hämta på: www.banverket.se Där finns också allmän information om Banverket. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00080/bit0002.pdf

Dokument & länkar