Banverket och bredband

Banverket och Svenska Kraftnät samarbetar om bredband Banverket och Svenska Kraftnät har tecknat ett samverkansavtal om bred- band. Företagen har i dag olika affärsinriktning och det nya avtalet ger båda parter möjlighet att erbjuda mer heltäckande tjänster till kunderna. Den externa bredbandsverksamheten hos Banverkets resultatenhet Telenät innebär att hyra ut kapacitet, d v s. bandbredd och våglängder, till kunderna. Svenska Kraftnät hyr ut så kallad svart fiber, d v s. de fysiska fibrerna. Avtalet innebär att Svenska Kraftnät får möjlighet att hyra bandbredd och våglängder i Banverkets nät. På liknande sätt får Banverket möjlighet att hyra svart fiber i Svenska Kraftnäts nät. Företagen ser också möjligheter att samutnyttja anläggningar, personal och andra resurser. Vi är mycket glada för det här avtalet, eftersom det ger både oss och Svenska Kraftnät möjligheten att erbjuda våra kunder ett större produkt- utbud, säger Lars Göran Bernland, chef för Banverket Telenät. Samarbetet kommer att ge lägre kostnader, högre effektivitet och ett bättre utnyttjade av de resurser och anläggningar som finns för bred- bandskommunikation. I slutänden kommer detta kunderna och hela samhället till del, säger Christer Olsson som är VD för Svenska Kraftnäts dotterbolag Svenska KraftKom. Allmän information om Banverket: www.banverket.se Mer information lämnas av: Lars Göran Bernland, Banverket Telenät, tel 0243 - 445070 mobil 0708 - 453070 Christer Olsson, Svenska KraftKom AB, tel 08 - 739 7808 mobil 070 - 6481285 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00090/bit0002.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar