Banverket Telenät får viktig order från Sveriges Television AB

Banverket Telenät får viktig order från Sveriges Television AB Sveriges Television AB väljer Banverket Telenät som leve- rantör av nätkapacitet för sin interna datakommunikation och programöverföring, så kallad kontribution. Avtalet löper över tre år. - Banverkets offert var den sammantaget bästa lösningen och klarar de mycket höga krav på kapacitet och tillgänglighet som vi ställer, säger Håkan Öster, utvecklingschef på SVT. SVT:s krav har varit en säker och tillgänglig infrastruktur. Leverantören av kapaciteten måste ha stabilitet och kompetens samt flexibilitet. Avtalet innebär att Banverket Telenät levererar en för SVT särskild, riks- täckande nätlösning som uppfyller kundens höga krav på tillgänglighet i nätet. SVT:s 26 viktigaste produktionsorter runtom i landet knyts samman i ett samarbete mellan Banverket Telenät och ett tjugotal lokala energibolag och stadsnät. Nätlösningen stödjer och skapar förutsättningar för en ökad lokal närvaro och ökad kontakt med publiken. SVT får tillgång till ett stort antal uppkopplings- punkter som snabbt kan kopplas upp vid behov. Nätet ger också SVT möjlighet att använda utrustning för programbearbetning över hela landet oberoende av geografisk placering. Effektivare utnyttjande av utrustning och möjligheter att arbeta med tekniska resurser på samma nivå över hela landet är de tydliga vinsterna. Banverket Telenät står utöver själva nätlösningen även för drift, övervakning och support. Banverket Telenät är en av Sveriges ledande leverantörer av nätkapacitet genom det rikstäckande fibernät som ligger i anslutning till järnvägarnas banvallar. Den kapacitet som blir över i Banverkets fiberoptiska nät sedan järnvägens behov är tillgodosedda hyrs ut på marknadsmässiga villkor till teleoperatörer och större företag. - Vi har kunnat erbjuda en flexibel kundanpassad lösning med hög tillgänglighet och säkerhet. Det är extra roligt att ett företag som SVT gett oss sitt förtroende, säger Lars Göran Bernland, chef för Banverket Telenät. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20030703BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20030703BIT00680/wkr0002.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar