Banverkets våglängdsnät blir rikstäckande

Banverkets våglängdsnät blir rikstäckande Banverket Telenät har driftsatt den norra delen av sitt våglängdsnät (DWDM). Det innebär att man nu kan leverera våglängdstjänster från Malmö och Köpenhamn i söder till Gällivare och Luleå i norr. Även Oslo täcks in i nätet. Våglängdsnätet används för att producera mycket kraftfulla teleförbindelser på upp till 10 Gigabit/s som används av teleoperatörer och järnvägssektorn. - Vi är mycket nöjda med att nu kunna erbjuda god geografisk täckning på våra högkvalitativa våglängdstjänster, säger Eva Karin Andersson, chef för enheten Transportnät inom Banverket Telenät. Den del av nätet som nu driftsätts sträcker sig från Stockholm/Karlstad mot Gällivare/Luleå längst i norr. - Vi har redan tecknat ett antal kontrakt på våglängdstjänster i norr och vi ser att dessa tjänster står för en allt större del av vår affär, säger Eva Karin Andersson. - Vårt rikstäckande våglängdsnät, kombinerat med vårt höga säkerhets- tänkande, gör att vi räknar med att erövra en stor del av operatörs- marknaden för våglängdstjänster, fortsätter Eva Karin Andersson. Fakta våglängdstjänster, DWDM För att utnyttja kapaciteten maximalt i fibernätet använder sig Banverket Telenät av våglängdsmultiplexering, DWDM. Det innebär att man delar upp laserljuset i olika våglängder och överför informationen på respektive våglängd. På så sätt blir kapaciteten mycket kraftfull och samma fiberpar kan användas effektivt. Våglängdskanaler kan utgöra basen för tjänster som t.ex. telefoni, mobiltelefoni och datakommunikation. Fakta: Banverket Telenät - operatörsnätet Banverket Telenät är en av Sveriges största leverantörer av nätkapacitet genom det fibernät som ligger i anslutning till landets banvallar. Nätet täcker hela Sverige med över 800 anslutningspunkter. Över 13 000 kilometer optokabel finns i anslutning till banvallen. Banverket Telenät erbjuder transmissionstjänster till teleoperatörer som för sina egna kunders räkning behöver kapacitet och till företag som har behov av att knyta ihop sina anläggningar på olika platser i landet. Man tillhandahåller kapacitet från 2 Mbit/s till 10 Gbit/s i form av SDH- och våglängdstjänster. För skyddade förbindelser med tillgänglighetsnivå Standard garanterar man bättre än 99,95% procents årlig tillgänglighet. Kontakta: Eva Karin Andersson Chef Transportnät 0243-44 50 83 070-724 50 83 Torbjörn Bengtsson Affärsutvecklare 0243-44 60 84 070-724 60 84 Karin Oliveira Lunå Informatör 0243-44 60 52 07838-865 60 52 Kartor: http://www.banverket.se/templates/Pressmeddelande.asp?id=2376 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00850/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00850/bit0001.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar