Besked om trafikering ger elektrifiering i Blekinge

Banverket ger klartecken till att genomföra elektrifieringen av Blekinge kustbana. – När nu Blekingetrafiken till sist har gett besked om framtida trafikering finns förutsättningarna för att elektrifieringen ska genomföras, säger Banverkets generaldirektör Bo Bylund.

Blekingetrafiken meddelade 9 december Banverket att Blekingetrafiken avser att i samverkan med Rikstrafiken och Skånetrafiken köra timmestrafik på Blekinge kustbana. – Blekingetrafikens positiva besked innebär att man åtar sig att köra 16-17 dubbelturer per dag på banan. Med en sådan trafik är elektrifieringen motiverad, säger Banverkets generaldirektör Bo Bylund. Skälig trafik Statliga Rikstrafiken hade tidigare i år meddelat att man inte ansåg sig kunna betala för mer än fyra dagliga dubbelturer på Blekinge kustbana. Det skulle motsvara en fjärdedel av dagens trafik, och något besked från Blekingetrafiken om ytterligare trafik fanns inte. Alldeles för lite för att motivera att banan ska elektrifieras, menade Banverkets styrelse. Styrelsen gav därför sin generaldirektör i uppdrag att undersöka om den regionala trafikhuvud¬mannen Blekingetrafiken var beredd att ta ansvar för att det blir trafik i skälig omfattning. I annat fall kunde projektet komma att skjutas upp. Efter Blekingetrafikens svar kommer nu projektet att fullföljas som planerat. Närmast kommer entreprenör att upphandlas med sikte på att banan åter ska öppnas för trafik under 2007. – Vi är glada att elektrifieringen nu kan genomföras. Samtidigt är det viktigt att alla får klart för sig att vi håller hårt i skattebetalarnas pengar och att vi inte bygger något om det inte ser ut att bli rimlig trafik, säger Bo Bylund. Miljövinster Elektrifiering av Blekinge kustbana ger miljömässiga vinster genom att dagens dieseltåg kan ersättas med eltåg för både personer och gods. Eldrivna öresundståg kommer att kunna köra hela vägen mellan Karlskrona och Köpenhamn. Projektet finns sedan tidigare med i den framtidsplan för järnvägen som riksdagen har ställt sig bakom. Elektrifieringen beräknas kosta cirka 800 miljoner kronor, cirka tio procent mer än vad som beräknades i framtidsplanen. Blekinge kustbana är 122 kilometer och sträcker sig mellan Kristianstad och Karlskrona via Sölvesborg, Karlshamn och Ronneby.

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar