Felaktig SIKA-rapport om tågtrafiken?

Felaktig SIKA-rapport om tågtrafiken? I ett pressmeddelande från den 9 januari påstår SIKA (Statens Institut för Kommunikationsanalys) bland annat att utvecklingen av tågtrafiken inte motsvarar prognoserna. När rapporten, som pressmeddelandet bygger på, i dag presenterades på Transporforum i Linköping, fick den kraftfull kritik från experter i branschen för att den bygger på flera mycket uppenbara felaktigheter och dessutom är tendentiös. På seminariet framkom bland annat att man sannolikt glömt att räkna hela lokaltrafiken. Banverket uppmanar SIKA att dra tillbaks rapporten till dess att såväl underlaget som slutsatserna kan verifieras. Banverket kan dock inte i dag kommentera rapporten i detalj, eftersom verket ännu inte tagit del av den. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/11/20010111BIT01010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/11/20010111BIT01010/bit0002.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar