Järnvägen sparar el

Järnvägen sparar el för 75 miljoner Järnvägen ska effektivisera sin elanvändning med tre procent per år, motsvarande 75 miljoner kronor, under de närmaste fem åren. Det är ett realistiskt mål enligt den energisparplan som Banverket lämnat till rege- ringen. Regeringen har bett Banverket ta fram ett förslag till energisparplan för hela järnvägssektorn. Besparingarna kommer att beröra såväl Banverkets verksamhet som trafikföretagens. År 1998 förbrukade järnvägen 2374 GWh energi. Elkraften står för den helt dominerande delen - 2024 GWh. Det betyder att järnvägen står för cirka 1,3 procent av Sveriges elförbrukning. Möjligheterna att spara energi bedöms vara stora. - 85 procent av den el som järnvägen använder kommer från vattenkraft eller andra förnyelsebara källor, genom köp av "grön el", säger Lars Johansson, ansvarig för utredningen i Banverket. Vi har nu tagit fram en lång lista på tänkbara projekt i denna anda, där målsättningen är att spara energi inom bland annat områdena utveckling av signaler och växelsystem. Besparingsprojekt: - Inrätta centralt energieffektiviseringsråd med deltagare från flera järnvägsaktörer - Ta fram fungerande mätutrustning för att mäta elförbrukning i fordon - Ta fram metod för att fördela kostnaden till de enheter som ansvarar för energibesparande investeringar - Utveckling av signaler - Fortsatt installation av startautomatik i omformare (anpassar antalet enheter i drift till trafikbehovet) - Utveckling av växelvärmesystem - Mätprogram för att kunna se effekter av åtgärder i infrastrukturen - Fortsatt genomgång av energieffektiviserande åtgärder Allmän information om Banverket: www.banverket.se Information: Lars Johansson, ansvarig för elupphandling i Banverket Tfn. 0243 - 44 56 86 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000517BIT00780/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000517BIT00780/bit0002.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar