Järnvägssatsningar senareläggs

Förändrade direktiv försenar järnvägssatsningar I dag har Banverket skickat ut ett brev till sina remissinstanser för Framtidsplanen för 2004-2015. I brevet framgår att Banverket fått direktiv från regeringen att budgetramarna inte kommer att öka 2005 och 2006 på det sätt som sagts tidigare. - Konsekvenserna blir att projekt måste senareläggas, säger generaldirektör Bo Bylund. Banverket och Vägverket har i dag fått ett tilläggsuppdrag från regeringen om planeringsramarna för åren 2005 och 2006. För 2005 och 2006 ska samma planeringsram användas som för 2004, exklusive lån, vilket för Banverkets del innebär cirka 5,5 miljarder kronor lägre investeringsanslag totalt för de bägge åren jämfört med de förutsättningar som funnits i förslaget till Framtidsplan. - Vi har ännu inte fullt ut analyserat konsekvenserna av de nya förutsättningarna, men det står klart att de flesta projekt som var tänkta att starta 2004-2006 nu måste senareläggas, säger Bo Bylund. I bearbetningen av remissvaren på Framtidsplanen måste Banverkets arbete nu utgå från de lägre anslagsnivåerna. - För att planerade projekt ska kunna fullföljas behövde Banverket de här investeringsramarna. Samtidigt ligger dock ramen för investeringar om 101 miljarder kronor kvar. Det betyder mycket stora investeringsanslag senare under planperioden. Då kan vi genomföra betydande kapacitetsförbättringar och andra uppgraderingar, säger Bo Bylund. Kontakta: Magnus Bengtsson Banförvaltning 0243 - 44 54 71 070 - 724 54 71 magnus.bengtsson@banverket.se Karin Rosander Informationsdirektör 0243 - 44 55 60 070 - 724 55 60 karin.rosander@banverket.se Information om Banverket: www.banverket.se Vill du prenumerera på Banverkets pressmeddelanden? Gå in på www.banverket.se, klicka på Media och Prenumeration och logga in. Banverket är den myndighet som ansvarar för järnvägen i Sverige. Banverket skapar förutsättningar för säkra, punktliga, snabba och prisvärda järnvägstransporter. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00820/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00820/wkr0002.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar