Korrigerat pressmeddelande från Banverket

Resandet på järnväg fortsätter att öka Nu reser svenskarna mer med tåg än någonsin. Sedan början av 1990-talet har antalet resenärer stadigt stigit, och under förra året reste varje svensk i genomsnitt drygt 100 mil med tåg. Sedan början av 1990-talet har persontågsresandet ökat med totalt nära 50 procent, varav 30 procents ökning har skett de senaste fem åren. Trenden fortsätter att hålla i sig. Under 2002 ökade tågresandet till 9,3 miljarder personkilometer, vilket är en ökning med sex procent jämfört med året innan. - De senaste årens satsningar på både nyinvesteringar och förebyggande underhåll har givit ett transportsystem som är attraktivt för resenärerna. Det finns all anledning att räkna med en fortsatt ökning av tågresandet om vi kan höja kapaciteten ytterligare och bygga ut järnvägsnätet i takt med vad vi föreslagit i Framtidsplanen, säger Banverkets generaldirektör Bo Bylund. Det långväga resandet, det vill säga resor över tio mil, ökade under 2002 med fem procent, medan det kortväga resandet ökade med knappt sju procent. Godstrafiken behöll samma nivå som året innan, 19,0 miljarder tonkilometer. Det är fortfarande en bit under rekordåret 2000. Godstransporter på järnväg svarar för 24 procent av landets totala långväga godstransporter, vilket är samma andel som de senaste åren. Uppgifterna redovisas för regeringen i Banverkets årliga sektorsrapport. Siffrorna för persontrafiken bygger på de större trafikbolagens uppgifter om resande och är ännu preliminära för 2002. Kontakta: Helena Tilander Vik pressansvarig 0243 - 44 59 10 070 - 724 55 72 helena.tilander@banverket.se Karin Rosander Informationsdirektör 0243 - 55 55 60 070 - 724 55 60 karin.rosander@banverket.se Information om Banverket: www.banverket.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT01210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT01210/wkr0002.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar