PH-värdena har börjat sjunka i Lyabäcken

PH-värdena har börjat sjunka i Lyabäcken Mätningar i det drabbade vattendraget vid Hallandsås-projektet visar att pH-värdet sakta sjunker under onsdagen. Samtidigt har Banverket börjat ett grundligt arbete för att få klarhet i vilka misstag som kan ha begåtts och vad som orsakat utsläppet av bentonitlera och cement i Lyabäcken. Nästan allt vattenlevande djurliv nedströms i bäcken har slagits ut. - Vi måste genomföra en djup och mycket självkritisk analys inom projektet för att reda ut exakt vad vi gjort fel, säger projektchefen Christer Möller. Det här skulle aldrig ha fått inträffa i detta projekt där vi satsar så mycket på att skydda miljön. Det som har hänt är ett allvarligt bakslag för oss. Tillsammans med Länsstyrelsen och Båstads Kommun har Banverket bildat en gemensam arbetsgrupp som ska samråda kring det fortsatta arbetet med saneringen av det drabbade området och provborrningarnas framtid. Arbetet med provborrningarna har stoppats tills vidare. Det finns idag ingenting som tyder på att bentonitlera eller cement fortsätter att läcka ut i området. Saneringen av det drabbade området påbörjades under gårdagen och har fortsatt under onsdagen. På länsstyrelsens och kommunens begäran gör Banverket fortlöpande ytterligare miljökontroller av natur, vattendrag och grundvatten i området. - De mätningar som görs i brunnarna i området visar att grundvattnet inte har påverkats. Men det är ännu för tidigt att säga hur lång tid det kommer att ta innan naturen återhämtar sig och djurlivet i bäcken börjar återgå till det normala, säger Christer Möller. Båstads Kommun, Länsstyrelsen, Banverket och entreprenören Skanska-Vinci inbjuder allmänheten till ett informationsmöte kl 19.00 ikväll i kommunhusets sessionssal i Båstad. Kontakta: Christer Möller Projektledare 0431 - 44 20 74 0705 - 33 77 60 christer.moller@banverket.se Johan Persson Informationsansvarig 0431 - 44 21 02 0706 - 34 82 75 johan.persson@banverket.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/23/20030723BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/23/20030723BIT00490/wkr0002.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar