Pressinbjudan från Banverket till seminarium 14 oktober

Report this content

Inbjudan till seminarium om orter i nätverk för starka regioner Hållbar utveckling och tillgänglighet är honnörsord i debatten. Hur kan de förverkligas i planeringen? Om det handlar ett seminarium 14 oktober med experter inom transporter och samhällsplanering. Järnvägssektorn har tagit fram ett gemensamt program för järnvägens utveckling. Ett av områdena i programmet är tätorter i nätverk. Det handlar om att knyta samman orter som kan komplettera varandra till ett samspelande nätverk, som skapar funktionella regioner och bättre förutsättningar för en positiv regional utveckling. Programmet följs nu upp med ett brett seminarium med landets experter inom området. Hotell Stinsen i Hallsberg måndag 14 oktober kl. 10.15 - 16.30 Seminariet inleds av näringsdepartementet. Närings- och teknikutvecklingsverket Nutek berättar om sitt regeringsuppdrag kring starka regioner. Banverket, Vägverket och Boverket berättar om samhällsplanering för starkare regioner. Statens institut för kommunikationsanalys Sika redovisar en analysmodell för regional utveckling. Olika forskare och experter rapporterar om effekter av regionförstoring. Regionala och kommunala intressenter att berätta om sina erfarenheter och visioner. Seminariet avslutas med en paneldebatt. Er redaktion inbjuds att kostnadsfritt och utan krav på föranmälan bevaka seminariet. Fullständigt program för seminariet finns i anslutning till denna pressinbjudan under fliken Media på Banverkets hemsida www.banverket.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/11/20021010BIT00780/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/11/20021010BIT00780/wkr0002.pdf Bilaga

Dokument & länkar