Pressmeddelande Banverkets budgetunderlag

Banverket behöver mer pengar till drift och underhåll Järnvägen växer i Sverige. I dag reser fler människor än någonsin med tåg och godstrafiken har behållit sin markandsandel i en svag konjunktur Men bristande driftsäkerhet och punktlighet är ett hot mot en fortsatt positiv utveckling. Därför behöver Banverket utökat anslag för satsningar på underhåll av det svenska järnvägsnätet. Banverket har lämnat in budgetunderlaget för åren 2004-2006 till regeringen. Under perioden räknar Banverket med att få ett större investeringsanslag än någonsin. I den senaste infrastrukturpropositionen föreslås en nästan fördubbling av det årliga anslaget. Anslagsnivån för investeringar ökar från 3,2 miljarder kronor 2004 till 6,2 miljarder kronor 2006. - Vi är glada åt det utökade anslaget till investeringar, säger Banverkets ekonomichef Bo Wikström. Men man menar att de ramar som regeringen tilldelat för drift och underhåll inte räcker för att fortsätta arbetet med att förbättra underhållet av landets järnvägar. Därför behöver Banverket 825 miljoner kronor mer för åren 2005 och 2006 för drift, underhåll och tågtrafikledning än den finansiella ram som regeringen beslutat om. De åtgärder som är möjliga att göra inom den ram som regeringen beslutat om är inte tillräckliga för att Banverket ska klara sina egna, och samhällets, förväntningar på punktlighet. - Den trend med positiva effekter som vi hoppas uppnå genom ett utökat förebyggande underhåll riskerar att brytas. Därigenom blir det en uppenbar risk för att antalet tågförseningar som orsakas av fel i Banverkets anläggning inte kan fortsätta att minska i planerad takt, säger Bo Wikström. Banverket har ett totalt anslag på 9.2 miljarder kronor 2004, 12.1 miljarder 2005, och 12.1 miljarder 2006. I ramen ingår anslag till administration, banhållning och sektorsuppgifter. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/18/20030318BIT00880/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/18/20030318BIT00880/wkr0002.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar