Pressmeddelande från Banverket om Framtidsplanen

Stort intresse i landet för Banverkets järnvägssatsningar Banverket har den största investeringsramen någonsin i den Framtidsplan som nyligen lades fram. Ändå räcker det inte för att tillfredställa alla krav. - Det finns ett stort intresse för järnvägsfrågor och förväntningarna är höga på att järnvägen på olika sätt ska bidra till samhällsutvecklingen. Det känns mycket stimulerande inför framtiden, säger Banverkets generaldirektör Bo Bylund. Banverket har genomfört en serie seminarier i hela landet med diskussioner om den nyligen presenterade Framtidsplanen för åren 2004- 2015. Seminarierna har mötts av stort intresse, och cirka 550 representanter för kommuner, regioner och näringsliv har deltagit. De har önskemål om större satsningar än de som föreslås i Framtidsplanen, och många menar också att de investeringar som inryms ligger för sent. Innan framtidsplanen fastställdes fanns det önskemål om satsningar som Banverkets bedömde vara intressanta för cirka 250 miljarder kronor. Ramen för investeringar i Framtidsplanen var på 101,5 miljarder. Dessa önskemål finns fortfarande kvar, och många deltagare i de fem seminarierna menade att en större del av Banverkets satsningar borde komma deras del av landet till godo. Några exempel som lyftes fram vid seminarierna: - Norrbotniabanan bör med - Mer kapacitet behövs runt Stockholm - Hela Ostlänken bör inrymmas i ramen - För lite investeringar i Småland och då särskilt i östra delen - En ny järnväg bör byggas från Lund till Simrishamn - Tunneln i Varberg byggs för sent - Tunneln i Göteborg (Västlänken) måste med - För lite investeringar i Värmland Mer godssatsningar behövs De flesta ansåg också att mer resurser måste satsas för att minska felen på infrastrukturen som leder till tågförseningar. Nu är Banverkets Framtidsplan ute på remiss, och alla synpunkter ska vara inkomna i april. Banverket ska överlämna den fastställda Framtidsplanen till regeringen 4 augusti. Kontakta: Helena Tilander Pressansvarig 0243 - 44 59 10 070 - 724 55 72 helena.tilander@banverket.se Hans Öhman Chef Banförvaltning 0243 - 55 54 35 070 - 554 54 35 hans.ohman@banverket.se Information om Banverket: www.banverket.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00320/wkr0002.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar